Dbasz o rozwój pracowników i chcesz ich przeszkolić, ale …  budżet szkoleniowy musiałeś przeznaczyć na inne działania funkcjonowania Firmy? Dla Akademia Ymiejętności Praktycznych to żaden problem – napisz do nas, a Akademia Ymiejętności Praktycznych  pozyska dla Ciebie finansowanie na szkolenia

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Projekt skierowany jest dla osób prowadzących własne działalności lub firm chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze. Projekt skierowany jest również do Menedżerów firmy oraz pracowników przewidzianych do awansu na takie stanowisko. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firmy, których zatrudnienie reguluje Kodeks Pracy, pracownicy tymczasowi, właściciele pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Dofinansowujemy od 80-100% kosztów.

Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?

  • usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte oraz zamknięte),
  • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych),
  • usługa e-learningowa,
  • inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin).

Ty wybierasz tematy szkoleń z naszych sugestii lub wskazujesz nam tematyki szkoleniowe My wnioskujemy o przyznanie środków pod zrefundowanie kosztów szkoleniowych. Po uzyskaniu akceptacji o przyznanie refundacji organizujemy wybrane przez Ciebie szkolenie zgodne z wytycznymi zarówno pod kątem merytorycznym jak również w zakresie kadry trenerskiej.

Akademia Ymiejętności Praktycznych od A do Y, gdyż „Z” zostawiamy na Zyski.