Analiza potrzeb szkoleniowych

Czym jest badanie potrzeb szkoleniowych?
Analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia wykrycie słabych stron  kompetencyjnych w określonych obszarach oraz wskazanie kierunków rozwoju uczestników szkolenia. Badanie w głównej mierze opiera się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym. Potrzeby należy interpretować  jako cele w jakim ma podążać organizacja czy też rozwój konkretnej grupy stanowisk. Aby uzyskać pełen oraz rzetelny obraz, badanie to powinno być procesem ciągłym i prowadzonym na wszystkich szczeblach organizacji oraz na wszystkich etapach szkoleń, w połączeniu z badaniem efektywności.
Główne założenia:
  • jakie szkolenia należy przeprowadzać;
  • przedstawienie uwarunkowań organizacji;
  • bardziej efektywne wykorzystanie czasu szkolenia;
  • określenie dokładnych założeń zleceniodawcy;
  • wzrost zainteresowania przez potencjalnych uczestników szkolenia;
  • stworzenie narzędzia umożliwiającego zbadanie skuteczności szkolenia.

Badanie potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkolenia to kluczowe badanie stopnia opanowania danej kompetencji przez uczestnika szkolenia w zakresie oczekiwań stawianych przez uczestników  jak i również potrzeb organizacji. Badania eksploracyjne mają na celu  zidentyfikowanie wszystkich możliwych problemów, mających znaczących wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie analizy pozwala na skonstruowanie odpowiedniego modułu szkolenia, aby były one zgodne z potrzebami organizacji. Nieodpowiedni dobór szkolenia, metody przeprowadzenia, poziomu zaawansowania czy też trenera może skutkować  stratami finansowymi. Co najgorsze niezadowoleniem uczestników, które w dużej mierze może przełożyć się na niechęć do uczestnictwa w kolejnych kursach.

analiza potrzeb szkoleniowych