Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klienta

Szanowni Państwo,

dążąc do polepszenia jakości usług świadczonych dla Państwa przez naszą instytucję, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której analiza pozwoli na poznanie Państwa opinii i oczekiwań oraz dokonanie odpowiednich zmian.

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klienta