Certyfikacja ISO 9001:2015-10 Aktualziacja wazności

Jako spółka AY Prime informujemy, iż z dniem 26.07.2022 r. został przeprowadzony kolejny audyt zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Certyfikacja dotyczy obszarów: Usługi szkolenioweUsługi w zakresie rekrutacji pracowników. Nasze przedsiębiorstwo z sukcesem ukończyło kolejny audyt co utrzymuje jakość usług według norm ISO.

Norma ISO 9001:2015 – co to takiego?

ISO (International Organisation for Standarisation). Normy ISO pozwalają organizacji podnosić poziom swojej działalności i spełniać oczekiwania rynku, a także klientów. Standardy wymienionego certyfikatu posiadają formę zasad, wytycznych, definicji lub wymagań. Dzięki nim przedsiębiorstwo może zorientować się czy ich produkt/usługa spełnia oczekiwania rynku. Jest to certyfikat świadczący o jakości danej organizacji w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwem czy środowiskiem. Certyfikat świadczący o posiadaniu tego typu standardów zapewnia klientów organizacji o ich wysokim poziomie działalności. Wdrożenie danego systemu może usprawnić działalność danego podmiotu.

Norma ISO 9001: 2015 dotyczy systemu zarządzania jakością w danej organizacji. Firma ubiegająca się o certyfikat dąży do poprawy jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług, a także poprawy obsługi swoich klientów. Norma ISO 9001:2015 poprawia obieg informacji i dokumentów w organizacji. Ponadto wprowadza ona do instytucji dokładny podział pracy i odpowiedzialności dla wszystkich swoich pracowników. Pozwala to na usprawnienie efektów pracy oraz poprawę zadowolenia wśród klientów.

ISO w branży szkoleniowej- korzyści

Korzyści z wdrożenia odpowiednich certyfikatów oraz działań zgodnych z normami to przede wszystkim:

  • wyższa jakość świadczonych usług szkoleniowych oraz edukacyjnych,
  • większe zaufanie wśród klientów oraz partnerów biznesowych,
  • wzrost satysfakcji uczestników szkoleń,
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku usług szkoleniowych,
  • możliwość pozyskania klientów szukających certyfikowanych usługodawców,
  • większa wiedza personelu, na temat jakości prowadzonych usług,
  • korzyści wewnętrzne wynikające ze standaryzacji procesów,
  • utrzymanie należytego ładu organizacyjnego.
Audyt ISO