PARP

Akademia Menadżera – Opis projektu

2021-04-26T10:10:31+00:00

Czym jest Akademia Menadżera Jest to projekt, który pozwala nam za pośrednictwem operatorów otrzymać wsparcie finansowe. Możemy je przeznaczyć na szkolenia i doradztwo dla z sektora MŚP, projekt jest realizowany przez PARP. Uzyskane dofinansowanie możemy przeznaczyć na diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz luk kompetencyjnych. W projekcie możemy ująć właścicieli, kadrę menedżerską lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. Możemy też zorganizować szkolenia dla managerów, właścicieli, pracowników obejmujących stanowiska kierownicze. Możliwe jest również kształcenie pracowników wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Aby wziąć udział w projekcie musimy [...]

Akademia Menadżera – Opis projektu2021-04-26T10:10:31+00:00

PARP – Czym jest Polska akademia rozwoju przedsiębiorczości

2021-05-25T06:59:08+00:00

PARP- Co to jest oraz na czym polega Skrót PARP oznacza Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem działania Agencji jest wspieranie rozwój gospodarki, czyli realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz unijnych. Działa na mocy ustawy  Dz.U. z 2020r poz. 299. Na co przeznaczyć dofinasowanie? Dofinansowanie można przeznaczyć na szkolenia pracowników przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych podobnie jak osoby przewidziane do awansu. w rezultacie jeśli spełniasz warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej to wesprzemy  cię w dalszych działaniach. Jesteśmy firmą wpisaną do bazy usług rozwojowych, która pozwoli ci zrealizować potrzeby szkoleniowe. Ile możesz otrzymać ? Kwota dotowana [...]

PARP – Czym jest Polska akademia rozwoju przedsiębiorczości2021-05-25T06:59:08+00:00
Go to Top