Przeprowadzone badania pokazały, że ponad 99% Polaków zetknęło się z kłamstwami w CV. Najczęściej dotyczyły one posiadanego doświadczenia zawodowego i znajomości języków obcych. Rzadziej występowały w kwestii wykształcenia, osiągnięć zawodowych, dat zatrudnienia, niekaralności i certyfikatów. Zdecydowana większość osób, które skłamały w CV, nie zostało przyłapane, a jeśli już, to najczęściej traciły szansę na zatrudnienie lub zostawały zwolnione. Kłamanie w CV jest wykroczeniem lub przestępstwem i grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat. Wielu rekruterów spotkało się z kłamstwami kandydatów, a prawie wszystkie z nich wychodzą na jaw podczas procesu rekrutacji.

Polacy kłamią w CV, by zwiększyć szansę na dostanie się na rozmowę kwalifikacyjną. Prawie połowa kandydatów, którzy przyznali się do kłamstwa, mieli już wymagane kwalifikacje. Najczęstszym powodem kłamstwa jest długi okres bezrobocia, co wynika z niższej samooceny osób długotrwale bezrobotnych. Inne powody to niespełnianie wymagań z oferty pracy, chęć zarobienia wyższej pensji i brak pewności, że zostanie się przyłapanym.

CV - Czy Polacy kłamią?