Czym jest Akademia Menadżera

Jest to projekt, który pozwala nam za pośrednictwem operatorów otrzymać wsparcie finansowe. Możemy je przeznaczyć na szkolenia i doradztwo dla z sektora MŚP, projekt jest realizowany przez PARP.

Uzyskane dofinansowanie możemy przeznaczyć na diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz luk kompetencyjnych. W projekcie możemy ująć właścicieli, kadrę menedżerską lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. Możemy też zorganizować szkolenia dla managerów, właścicieli, pracowników obejmujących stanowiska kierownicze. Możliwe jest również kształcenie pracowników wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Aby wziąć udział w projekcie musimy spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Kwota jaką możemy otrzymać na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości naszego przedsiębiorstwa i zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji dotyczących wysokości możliwego do uzyskania dofinansowania udzielają Operatorzy. W projekcie możemy uzyskać do 80 % kwoty wybranej usługi zaś pozostałe 20% jej wartości to wkład własny.

Pierwszeństwo w uzyskaniu środków mają firmy, które nie korzystały wcześniej z projektu.

Dodatkowo o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, które brały już udział w projekcie Akademia Menadżera. Jeżeli otrzymaliśmy wsparcie tylko na diagnozę potrzeb szkoleniowych, lub przeszkoliliśmy tylko cześć pracowników możemy starać się o fundusze.

Akademia Menadżera