Darmowe szkolenia.

Darmowe szkolenia – Główną formą wsparcia między innymi osób bezrobotnych jest szkolenie mające na celu rozwój i nabycie specjalistycznych kompetencji. Taki zabieg ma na celu zwiększenie atrakcyjności pracownika na rynku pracy. W jaki sposób można zabiegać o dofinansowanie oraz jakie należy spełnić warunki?

Dofinansowanie szkolenia – Urząd pracy

Jedną z możliwości jest sfinansowanie szkolenia przez Urząd pracy w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Bardzo istotne jest to ,aby jednostka szkoleniowa, która będzie prowadziła szkolenie była wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Jak długo trwa proces szkolenia?

Szkolenie finansowane przez PUP musi zawierać co najmniej 25 h szkoleniowych. Istnieją przypadki, w których wymiar godzinowy może być skrócony. Cały proces nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. W tym przypadku istnieje także możliwość przedłużenia procesu do 12 miesięcy.

Czy może wystąpić sytuacja obciążenia kosztami?

W sytuacji, gdy osoba bezrobotna skierowana na szkolenie nie ukończy szkolenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoba podejmie pracę lub działalność gospodarczą.

Realizacja projektu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu, jego regulaminu zasad oraz procesów. Zapraszamy do kontaktu.

Darmowe szkolenia