Deklaracja Polityki jakości

Nadrzędną wartością spółki AYP Sp. z.o.o jest  zapewnienie klientom oraz partnerom biznesowym  usług najwyższej jakości.

Naszym dążeniem jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi, począwszy od doboru właściwych rozwiązań technicznych i szkoleniowych po informację doradczą a następnie wdrożenie wybranych rozwiązań dla danej usługi.

Dewizą działań zorientowanych na przyszłość jest stała kontynuacja i poszerzanie zakresu działalności usługowej, podwyższanie standardów oferowanych usług. Zmieniające się trendy i oczekiwania spowodowały otwarcie się na nowe kierunki i rozwiązania dla ostatecznego użytkownika jakim jest wymagający Klient.

Świadcząc usługi  w tak różnej, a przy tym wymagającej dziedzinie szkoleniowo –  edukacyjnej i doradczej na konkurencyjnym rynku krajowym mamy świadomość, że sukces możliwy jest wyłącznie poprzez ciągłe modernizowanie swojej oferty, procesów wewnętrznych oraz organizacji pracy.

AYP Sp. z.o.o. stawia przed sobą strategiczne cele, których realizacji wymaga opisana powyżej misja.

Cele optymalizacji organizacji pracy:

  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników,
  • utrzymanie wysokiej jakości prowadzonej działalności usługowej,
  • redukowanie liczby reklamacji oraz czasu reakcji na reklamację
  • umacnianie pozycji na rynku poprzez ciągłe poszerzanie portfolio usług.

Cele optymalizacji jakości:

  • ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów,
  • prowadzenie przez kierownictwo audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SZJ oraz jego doskonalenia,
  • szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego SZJ oraz szkolenia zawodowe; zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i satysfakcji ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,
  • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania swoich obowiązków,
  • promocję poprzez jakość, jako firmy wiarygodnej i skutecznej w działaniu, potrafiącej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie SZJ.

Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki Jakości przez wszystkich pracowników odpowiada Prezes Zarządu.

Prezes Zarządu – Barbara Grubba

2020-09-20