Diagnoza potrzeb rozwojowych

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych to usługa doradcza, której celem jest opracowanie planu rozwoju kadry menadżerskiej lub osób dedykowanych do awansu na stanowisko kierownicze, umożliwiającego skuteczną realizację strategii biznesowej firmy i jej dalszy rozwój.

Opracowanie Raportu dot. Diagnozy jest fazą projektu zmian w firmie, zmierzających przykładowi do:

 • zwiększenia sprzedaży,
 • opracowania spójnej strategii działania zarówno
  • wewnątrz firmy – rozwijając kompetencje pracowników, jak i na
  • zewnątrz – wzmacniając i systematyzując zadania np. sprzedażowo – marketingowe.

Nasze raporty wynikające z prowadzonej Diagnozy zawierają charakterystykę firmy, analizę potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy a także jej słabych i mocnych stron zawartych w zestawieniu analizy SWOT.

Obserwacje, wyniki oraz otrzymane informacje zostają przez nas zestawione w odniesieniu do całej firmy, jak i np. do działań sprzedażowych oraz marketingowych.  

Przykładowy szkielet naszego raportu dot. Diagnozy Potrzeb Rozwojowych:

 1. WSTĘP
 2. DANE PODSTAWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FIRMY
 3. OGÓLNY OPIS FIRMY

3.1.  PERSPEKTYWA FINANSOWA

3.2. PERSPEKTYWA RYNKU

3.3. PERSPEKTYWA INFRASTRUKTURY

3.4. PERSPEKTYWA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH I SCHEMATPRZEDSIĘBIORCY

 1. ANALIZA STRATEGICZNA POD KĄTEM ZDIAGNOZOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH

4.1. STRATEGIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA, MISJA I WIZJA

4.2. ANALIZA SWOT

4.3. PODSUMOWANIE ANALIZY STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCY

 1. PLAN ROZWOJOWY

5.1. CELE PLANU ROZWOJOWEWGO W KONTEKŚCIE PRZEPROWADZONEJ ANALIZY STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

5.2. PLAN ROZWOJU KADRY

 1. PODSUMOWANIE

Skontaktuj się z nami

Dołącz do grona Klientów AY Prime i buduj z nami swoją przyszłość

Contact Form