Kroki działań mających na celu pozyskanie dofinansowania z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Odpowiedz sobie na pytanie – jakie potrzeby szkoleniowe mają Twoi pracownicy? Jakie szkolenia wpłyną na podniesienie kompetencji Twojej kadry?

Jeśli zdiagnozowałeś potrzebę szkoleniową to świetnie.

Jeśli zaś jesteś na etapie dokonania analizy to chętnie wesprzemy Twoją Firmę w zrealizowaniu badania.

Zastanawiasz się kiedy pojawi się szansa na pozyskanie dofinansowania na szkolenia? Możesz być spokojny  gdyż na bieżąco analizujemy ramy czasowe w jakich dany nabór pojawi się pod dedykowany lokalny rynek pracy.

Nie masz czasu na sporządzenie niezbędnej dokumentacji mającej na celu pozyskanie dofinansowania?

Przejmiemy na swoje barki wszelką biurokrację konieczną do pozyskania dofinansowania z KFS.

Nie musisz zastanawiać się czy na czas uda się złożyć wniosek – to nasz obowiązek by wniosek trafił do rąk Urzędu Pracy w terminie narzuconym przez PUP.

Przeprowadzimy konieczne kroki mające na celu doprowadzenie do podpisania umowy z PUP.

Wesprzemy wszelkie Twoje działania  w zorganizowaniu szkoleń.

Sporządzimy za Ciebie teczkę rozliczeniową projekt i dostarczymy ją do Urzędu Pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, dlatego też z udziałem projektu KFS z przyjemnością zaoszczędzimy Twój budżet szkoleniowy, który będziesz mógł przeznaczyć na inne działania Twojej Firmy.

dofinansowania