Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 4 lipca br. wyniosła 529,3 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 322,5 mld zł.

„Do 4 lipca 2021 roku podpisano z beneficjentami 92 317 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 529,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 322,5 mld zł, czyli 92,7% całej dostępnej alokacji środków UE” – czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014. Od uruchomienia programów do 4 lipca 2021 roku złożono 180 880 wniosków o dofinansowanie. Kwota projektów wyniosła na całkowitą kwotę 870 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 539,5 mld zł, tj. 155,1% funduszy na lata 2014-2020.

„Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 300,1 mld zł. W tym funduszy UE 197,6 mld zł, co stanowi 56,8% alokacji” – czytamy także.

Źródło: inwestycje.pl

Dofinansowanie