Dynamika stresu persolog® light

 

Warsztaty ze stresu, które uwzględniają Twoją osobowość!

 

Dla kogo?

Przeznaczone są dla osób

 • które funkcjonują w środowisku stresogennym ryzykując coraz silniejsze odczuwanie wpływu długotrwałego stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • chcą nauczyć się radzić sobie z odczuwanym stresem,
 • chcą przyjrzeć się własnemu postrzeganiu stresu, które wpływa na zachowanie,
 • chcą wypracować własną strategię radzenia sobie ze stresem.

Cel warsztatów

Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat własnej osobowości w stresie, stworzą swój profil stresu i określą indywidualny wzorzec stresu.

W oparciu o 5 skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, określą najlepszą drogę
do wyjścia z pułapki stresu, wykorzystującą osobiste atuty i posiadane zasoby.

Zwieńczeniem będzie opracowany plan działania.

Korzyści dla uczestników warsztatów

 • rozwijanie świadomości własnego postrzegania stresu w oparciu o własną osobowość,
 • identyfikowanie niekorzystnych zachowań w stresie,
 • zwiększanie wrażliwości na mechanizmy potęgujące stres,
 • rozpoznawanie własnych zasobów radzenia sobie ze stresem i ich celowa mobilizacja,
 • uświadomienie sobie potencjału i ograniczeń własnych zasobów radzenia sobie
  ze stresem,
 • nauka utrzymywania zdrowej równowagi pomiędzy wydajnością pracy a jakością życia,
 • opracowywanie osobistego programu antystresowego,
 • długofalowe radzenie sobie ze stresem.

Metody utrwalania wiedzy

Uczestnik poszerza i utrwala wiedzę w trakcie mini wykładów, pracy indywidualnej i dyskusji moderowanych.

Materiały dla uczestnika

persolog® Twoja osobowość w stresie– naukowo opracowane narzędzie do odkrywania indywidualnych czynników stresogennych i opracowywania własnych strategii radzenia sobie ze stresem.