Dynamika stresu persolog® power

 

Warsztaty ze stresu, które trafiają w punkt!

 

Dla kogo?

Przeznaczone są dla osób

 • aktywnych zawodowo, które funkcjonują w środowisku stresogennym ryzykując coraz silniejsze odczuwanie wpływu długotrwałego stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem i przyjrzeć się własnemu postrzeganiu stresu,
 • chcą dokonać zmiany, aby uniknąć wypalenia zawodowego.

 

Cel warsztatów

Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat ich indywidualnych możliwości radzenia sobie ze stresem, nauczą się bardziej kompetentnie obchodzić z samym sobą, wykonają własny profil stresu
i zyskają zrozumienie tego, jaki wpływ ma na nich stres i jak mogą zwiększyć swoją odporność na niego. Poznając techniki i metody pozwalające unikać potencjalnych szkód i stawiać czoła sytuacjom, w których wyeliminowanie presji jest niemożliwe.

 

Korzyści dla uczestników warsztatów

 • rozwijanie świadomości własnego postrzegania stresu,
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z sygnałami stresowymi,
 • identyfikowanie niekorzystnych zachowań w stresie,
 • zwiększanie wrażliwości na mechanizmy potęgujące stres,
 • redukowanie lub eliminowanie możliwych do uniknięcia czynników stresogennych
  w życiu prywatnym i zawodowym,
 • pogłębianie wewnętrznej zgody na nieuniknione okoliczności,
 • rozpoznawanie własnych zasobów radzenia sobie ze stresem i ich celowa mobilizacja,
 • uświadomienie sobie potencjału i ograniczeń własnych zasobów radzenia sobie
  ze stresem,
 • rozwijanie spokoju i opanowania w celu zachowania kontroli w trudnych sytuacjach,
 • nauka utrzymywania zdrowej równowagi pomiędzy wydajnością pracy a jakością życia,
 • opracowywanie osobistego programu antystresowego,
 • długofalowe radzenie sobie ze stresem,
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności cieszenia się przyjemnościami oraz radości życia.

 

 

Korzyści dla firmy

 • wczesny środek zapobiegawczy przeciwko wypaleniu zawodowemu,
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, a także ich zadowolenia z pracy,
 • pozytywny wpływ poprawy umiejętności komunikacyjnych pracowników na całą atmosferę w pracy (niejasne role lub ich konflikty, często nieuniknione, przestaną być postrzegane, jako czynniki stresogenne),
 • spadek ilości urlopów chorobowych i wzrost wydajności pracowników; większa wiedza na temat zdrowia oraz zachowania, jakie pociąga za sobą stres.

 

Metody utrwalania wiedzy

Uczestnik poszerza i utrwala wiedzę w trakcie mini wykładów, pracy indywidualnej i dyskusji moderowanych.

 

Materiały dla uczestnika

Persolog® Profil stresu zawodowego i prywatnego – naukowo opracowane narzędzie
do odkrywania indywidualnych czynników stresogennych i opracowywania własnych strategii radzenia sobie ze stresem.