Efektywność szkoleń – Badanie efektywności jest pierwszym etapem dobrze zaplanowanego procesu szkoleniowego. Rozkładając proces szkoleniowy na czynniki pierwsze możemy wyróżnić poszczególne elementy:

  • Analiza potrzeb rozwojowych
  • Program szkoleniowy
  • Realizacja szkoleń
  • Statystyka efektywności

Efektywność szkoleń jest bardzo ważna dlatego bardzo ważne jest poprawne przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych ponieważ od tego elementu zależy co tak właściwie chcemy osiągnąć przez szkolenie. Dokument diagnozy rozpoznaje luki kompetencyjne. Określa on luki kompetencyjne w stosunku do zapotrzebowania i pożądania danych kompetencji na pełnionym stanowisku pracy. Poprawnie przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych prowadzi do stworzenia konkretnego planu szkoleniowego. Plan to odpowiednio dobrane metody szkoleniowe. Dzięki przeprowadzeniu i stworzeniu analizy można przystąpić do realizacji szkoleń. Po ukończeniu procesów szkoleniowych następuje pomiar efektywności przeprowadzonych działań.

Dlaczego tak w ogóle oceniać efektywność szkoleń?
Ocena efektywności szkoleń to zbiór informacji na podstawie, którego mierzalna staje się opłacalność przeprowadzonych działań Szkolenie z perspektywy pracodawcy jest inwestycją niosącą za sobą koszty, które często nie są małe. Istnieje także możliwość pozyskania środków w projektach realizowanych przez AYP, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do kontaktu.

Ocena efektywności procesu szkoleniowego jest dobrze opracowana w teorii podczas gdy najbardziej popularnym modelem, do którego odwołują się przeprowadzający analizę jest model Kirkpatricka. Do każdego poziomu badania efektywności mamy konkretne narzędzia takie jak ankiety, testy czy monitorowanie pracy, lub sprawdzanie wskaźników finansowych. Badania pokazują, że nie korzystamy z dużej liczby narzędzi w rezultacie cały proces nie jest realizowany kompleksowo.

Umiejętnie przeprowadzona ocena efektywności szkolenia pokaże nam czy dane cele zostały zrealizowane. Dokument określi nasz cel i potrzeby, które realnie zwiększą efektywność pracowników.

Efektywność szkoleń