EWALUACJA SZKOLENIA

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Staramy się stale usprawniać nasze usługi i zwiększać zadowolenie naszych

klientów i w związku z tym przygotowaliśmy ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie dziękujemy za jej wypełnienie.

Ewaluacja szkolenia