KFS jest to projekt, o którym wielu przedsiębio0rców nie zdaję sobie sprawy. Jeśli nie pierwszy raz usłyszałeś właśnie o tym funduszu, to koniecznie przeczytaj artykuł do końca!

Kształcenie jest jednym z ważniejszych aspektów życia, o ile nie rzec najważniejszym.  Sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób jest zainteresowanych zmianą lub podwyższaniem kwalifikacji.

Żyjemy w dobie globalizacji, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej. W systemach edukacyjnych państw europejskich systematycznie wzrasta znaczenie koncepcji „uczenia się przez całe życie”.

Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualnej jednostki.  Może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę. W takim przypadku kształcenie ustawiczne pracowników jest elementem uczenia się organizacji.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspomaga pracodawców, zmierzających inwestować w kadrę, a konkretnie: przyznaje od 80%, a nawet do 100% dofinansowania na organizację szkoleń dla pracowników i pracodawcy.

Na środki z funduszu może liczyć każdy pracodawca, który ma w planach kursy. Muszą przyczyniać się do podniesienie kwalifikacji czy poziomu kompetencji zespołu. Gdy firma notuje trudności w skompletowaniu kadry, to ma możliwość wnioskowania o dofinansowanie z KFS o pomoc finansową w organizacji szkoleń w zawodach deficytowych. Z odpowiednimi narzędziami do działań, łatwiej jest pomóc pracownikom i kandydatom w zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji. Jest to szczególnie ważne, teraz gdy nawet co 5. polska firma narzeka na brak odpowiednich pracowników.

W przedsiębiorstwie, czy każdej innej organizacji najważniejsze nie są dobra materialne, tylko ludzie. To od kadr zależy, czy firma przetrwa i odniesie sukces czy zwinie żagle.

Rozwój pracowniczy również ma znaczenie!

KFS