Kodeks pracy, nowa dyrektywa – kolejne zmiany.

Opublikowana została informacja dotycząca wprowadzenia nowej dyrektywy mającej na celu zapewnienie minimalnych praw wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej. W treści dyrektywy znajdziemy między innymi informacje dotyczące poprawy warunków pracy wraz z przejrzystymi warunkami zatrudnienia

Wprowadzenie pierwszej dyrektywy szacuje się na datę 1 sierpnia 2022r. Dyrektywa obowiązywać będzie wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Jedną z zasad Kodeksu Pracy wartych uwagi jest obowiązek pracodawcy w ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji. Nowa dyrektywa ma za zadanie regulować zobowiązanie do zapewnienia pracownikom szkoleń z inicjatywy zarówno pracownika jak i pracodawcy. Edukacja ma na celu wspomagać i rozwijać kompetencje ułatwiające wykonywanie zawodu.

Rozwój kompetencji pracownika ma być zapewniony nieodpłatnie oraz wliczać się w czas pracy. Jeśli to możliwe proces szkoleniowy powinien odbywać się w godzinach pracy.

Reasumując szkolenia powinny być nieodpłatne oraz powinny zaliczać się do czasu pracy jak i odbywać się w godzinach jej świadczenia. 

Regulacje mają dotyczyć także szkoleń delegowanych w kierunku pracownika przez pracodawcę. Cały proces zakłada powiązanie się umową między pracodawcą a pracownikiem. Ważnym aspektem treści umowy jest fakt, iż umowa nie może zawierać niekorzystnych postanowień dla pracownika niż regulujący to Kodeks pracy. Nowe przepisy uwzględniają także możliwość przyznania pracownikowi świadczenia na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu takich jak koszty noclegu, czy dojazdów i oczywiście pokrycie kosztów związanych z podjęciem szkolenia.

Kodeks pracy