Na chwilę obecną kompetencje cyfrowe zaraz obok czytania i pisania wraz z umiejętnościami matematycznymi stanowią podstawową umiejętność współczesnego człowieka.

W skład tych umiejętności wchodzi szeroki wachlarz – od precyzyjnego posługiwania się i dobierania odpowiednich narzędzi, przez zdolność do innowacyjnego myślenia kończąc na planowaniu strategii w przedsiębiorstwie.

Kompetencje cyfrowe to wiedza, umiejętności i postawy pozwalające w sposób efektywny, poprawny, bezpieczny, krytyczny, kreatywny i etyczny wykonywać zadania, rozwiązywać problemy, komunikować się, zarządzać informacją, współpracować, tworzyć i dzielić się treściami.

Szkolenia ,które rozwijają kompetencje cyfrowe są niezwykle można powiedzieć elitarne. Bardzo ważne jest, aby dbać o edukację w tym zakresie mając na uwadze zmiany zachodzące w środowisku, w którym funkcjonuje społeczeństwo. Rozwój kompetencji cyfrowych jest istotny, aby nadążyć za stale rozwijającymi się nowymi narzędziami pracy oraz panującymi trendami.

Digital Mindset

Digital Mindset jest zbiorem uregulowanych postaw i przekonań, mających na celu zrozumienie technologii, na stale rozwijającym się rynku jak i w większości dziedzin naszego życia. Technologia umożliwia dzisiaj przyspieszenie praktycznie wszystkich procesów z naszego życia, znacznie je usprawnia. Obcowanie z nowymi technologiami jest dzisiaj koniecznie a można nawet twierdzić, że konieczne.

Osoba, którą cechuje Digital Mindset:

 • Jest innowacyjna i bierze udział w tworzeniu nowych rozwiązań.
 • Zdaje sobie sprawę z tego, że technologia jest nieodłącznym elementem naszego życia..
 • Zdaje sobie sprawę z tego, że rozwój technologii wiąże się z nieustanna nauką oraz aktualizacją informacji
 • Nie obawia się zastąpienia człowieka technologią. Wierzy, że połączenie człowieka i innowacyjnych technologii daje niesamowite możliwości.
 • Chce nieustanie się rozwijać i edukować.

Dążenie do rozwoju

Nieustanna nauka i dążenie do rozwoju to podstawowa kompetencja cyfrowa.

Niesamowicie szybko rozwijająca się technologia w dzisiejszym świecie. Wymaga od nas stałej gotowości do ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy. Poszerzanie swojej wiedzy i innowacyjność jest kluczowym aspektem dalszego rozwoju technologii.

Reskilling polega na zdobyciu zupełnie nowych umiejętności wewnątrz organizacji. Reskilling bardzo często powoduje zlikwidowanie starych obowiązków i zastąpienie ich nowo nabytymi.

Upskilling polega na polega na ulepszaniu już nabytych umiejętności w stosunku do zmian zachodzących w środowisku. Na podstawie tego co już umiemy, budujemy bardziej zaawansowaną i pogłębioną wiedzę z danego zakresu.

Lifelong learning w rezultacie to wiedza która ewoluuje i zmienia się w zawrotnym tempie wymaga od nas zachowania czułości i otwartości na  jej stałe weryfikowanie i rozwijanie, dlatego wszystko czego nauczyliśmy się w przeszłości nadal jest aktualne jednak musimy rozumieć, że jesteśmy zobligowani do ciągłego douczania się i uczenia pewnych rzeczy na nowo.

Jakie korzyści zapewnia ciągłe dążenie do rozwoju?

 • Zapewnia szerszy wachlarz umiejętności, a tym samym wyższą efektywność
 • Szersze horyzonty i większy zasób wiedzy podnoszą kreatywność
 • Daje pełniejsze zrozumienie zachodzących zmian i możliwość szybkiego dostosowania się do nich
 • Zapewnia szersze możliwości na rynku pracy i zwiększa naszą przewagę konkurencyjną
 • Buduje pewność siebie i ułatwia podejmowanie decyzji w nowych sytuacjach

Dobór narzędzi i platform cyfrowych

Świat jest dzisiaj niesamowicie skomplikowany dlatego wymaga od nas sprawnego posługiwania się narzędziami, które posiadają różnorodne funkcje. Wszelakie platformy są z reguły miejscem, w którym następuje wymiana informacji, dóbr a także usług pomiędzy członkami społeczności w rezultacie będące interakcjami społecznymi.

Rodzaje platform cyfrowych

Przykładowe platformy cyfrowe:

 • Społecznościowe (np. Facebook lub LinkedIn)
 • Platformy wymiany wiedzy (np. Wikipedia, Yahoo Answers)
 • Platformy mediowe (np. YouTube, Spotify)
 • Platformy zorientowane na usługi (np. Uber, Airbnb)

Umiejętność doboru platform cyfrowych to ważna kompetencja! Dlaczego?

 • Gwarantuje sprawną i efektywną wymianę informacji.
 • Umożliwia sprawne pozyskiwanie nowych kontaktów i budowanie z nimi relacji.
 • Usprawniają procesy dotyczące współpracy i zarządzania zadaniami.
 • Możliwość zautomatyzowanego korzystania z różnorodnego wachlarza usług.
Kompetencje cyfrowe