W ostatnim czasie oferując swoim klientom szkolenia dla pracowników oraz otrzymania na ten cel dofinansowania, dostaje od nich zwrotną informację: „nasza kadra jest wystarczająco wyszkolona”, „nie widzę konieczności szkoleń”. Przypomnijmy w takim razie, dlaczego ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników oraz dostrzeganie tych potrzeb.

W czasach dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz rozwoju technologii nie mamy możliwości nauczyć się raz na zawsze czy raz na całe życie. W obecnej sytuacji na rynku pracy zauważyć można również trudność w uzyskaniu gwarancji zatrudnienia do emerytury. Dzisiaj, gdy o poziomie naszego życia decyduje ogólny poziom intelektualny społeczeństwa, kształcenie ustawiczne staje się najlepszą inwestycją.

Kształcenie
Kształcenie ustawiczne umożliwiają rozwój zdolności oraz podnoszenie kwalifikacji. W czasach coraz większej automatyzacji procesów, edukacja ustawiczna ma swój cel. Wszechstronny rozwój osobowości pracownika i ukształtowanie rozwoju jego uzdolnień. Głównym założeniem przeprowadzania kursów wśród pracowników jest ogólna poprawa sprawności ich umysłu, szczególnie wśród pracowników 45+.

Warto zauważyć, iż potrzeby kształcenia wynikają najczęściej z niedostatecznego wykształcenia. Poziom szkolnictwa w Polsce jest niewystarczający, aby zapewnić w pełni wykształconych kandydatów do pracy. Jak się okazuje, nasz system edukacji jest często przestarzały, stąd konieczność uzupełnienia i zachęcania do kontynuacji podnoszenia wykształcenia.

Do głównych zalet kształcenia ustawicznego naszych pracowników z pewnością możemy zaliczyć poprawę sytuacji panującej na rynku pracy, zmniejszenie ryzyka utraty pracy ze względu na niewystarczający poziom wiedzy czy umiejętności. Szkolenia przyczyniają się także do bezpośredniego wzrostu dochodów wynikających z zatrudnienia.

Dodatkowe korzyści płynące z kształcenia ustawicznego to także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie innowacyjności oraz produktywności w przedsiębiorstwie. Zdobyta podczas kursów wiedza przekłada się również na większe możliwości. Pozwala elastycznie przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Przekłada się to na tempo rozwoju gospodarczego.

Szkolenie ustawiczne jest dziś podstawą, aby w każdym wieku móc zmierzyć się wyzwaniami jakie niesie współczesna gospodarka. Podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne w dobie otaczającego nas dynamicznego rozwoju. Zdobyte przez nasz wcześniej kwalifikacje szybko ulegają dezaktualizacji, zaś wcześniejsza wiedza zostaje z czasem zapomniana. Inwestycja pracodawców w szerszą i aktualną wiedzę oraz wyższe kwalifikacje pracowników wpłynie na zwiększenie efektywność pracy.

Kształcenie ustawiczne