Aktualizacja – Budżet KFS na 2022 rok

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  2022 (KFS 2022) jest elementem Funduszu Pracy a więc należy do budżetu państwa zarówno do przychodów jak i kosztów. W odniesieniu do przyjetego Projektu Ustawy Budżetowej na rok 2022 stworzony został także Plan Finansowy Funduszu Pracy.

Plan finansowy zakłada opracowanie budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy dotyczącej Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Podstawowym zadaniem jest przyjęty plan na rok 2022, który zakłada środki w wysokości 224 081 tys. O Może to oznaczać uszczuplenie budżetu KFS o ponad 35 milionów złotych (259 406 tys. zł. – 224 081 tys. zł.)

Realne uszczuplenie budżetu nie musi oznaczać mniejszych pieniędzy dla przedsiębiorców. O przyznaniu środków decydują priorytety wydatkowania

Kto najbardziej skorzystał z priorytetów KFS w 2021 roku?

Ostatni rok był okresem specyficznym i trudnym względem pozyskiwania środków na szkolenia w rezultacie zapowiadało się, że pozyskać środki będzie dość łatwo jednak finalnie tak nie było. Otwarcie dostępności środków funduszu dla wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych pandemią SARS-COV2 okazało się bardzo dużym utrudnieniem w ich pozyskaniu.

Ilości składanych wniosków w Państwowych Urzędach Pracy była kilkukrotnie wyższa niż w poprzednich latach a do grona beneficjentów dołączyły grupy zawodowe, które nigdy wcześniej nie zostały włączone do programu. Spowodowało to największe od lat zainteresowanie środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Urzędy pracy zmuszone dzieliły środki co w praktyce oznaczało bardzo duże ograniczenie środków nawet o 80% w stosunku do sumy wpisanej we wniosku.

KFS 2022 – jak prawidłowo napisać wniosek

Najważniejszym aspektem jest termin. Docelowy Urząd Pracy dla przedsiębiorcy musi opublikować na swojej stronie termin naboru wraz z zasadami przyznawania środków. Na stronie każdego Urzędu zawsze znajdziemy aktualny wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami. W 2022 roku każdy z urzędów będzie publikował wzór swojego wniosku. Problem pojawia się w tym, że nie ma ujednoliconego wzoru wniosku o przyznanie środków z KFS 2022 w związku z tym należy przeanalizować możliwie jak najlepiej dla każdego z nich.

 1) Pozyskać zgodę od pracodawcy na uczestnictwo w KFS

2) Przeanalizować status pomocy DE MIMINIS

3) Przygotować bardzo dokładnie wszystkie dane przedsiębiorstwa potrzebne do wniosku

Skomplikowana procedura pozyskania takich środków może zniechęcić jednak jako firma oferujemy pełne wsparcie w uzupełnianiu i dostarczeniu dokumentacji. Pomoc w pisaniu i uzupełnianiu wniosku może się okazać kluczowa w przyszłej perspektywie budżetowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 w dużych miastach

Środki w dużych miastach są zależne od planów wydatkowania dla konkretnych regionów Polski przede wszystkim uwzględniając populację. Musimy pamiętać, że KFS dostępny jest dla nielimitowanej liczby interesantów oraz profesji.

Województwo śląskie otrzymało do rozdysponowania ponad 23 miliony złotych w związku z tym jest to drugi największy budżet.

Duże zainteresowanie i konkurencja wpływa na końcowe budżety przeznaczone na jednego pracownika i pracodawcę dlatego. Nie mając wpływu na ilość składanych wniosków możemy jedynie wpłynąć na jego jakość. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w ocenie wniosku ma bezpośredni wpływ na otrzymanie dofinansowania.

Podsumowanie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to ogromny potencjał, który dotarł i wpłynął na rozwój wielu przedsiębiorstw. Ostatni kwartał tego roku to doskonała okazja do przygotowań. Zapraszamy do kontaktu!
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022