Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 wspomaga pracowników oraz pracodawców, zamierzających zwiększać swoje kompetencje. KFS przyznaje od 80% do 100% dofinansowania dla pracowników i pracodawcy pragnących odbyć szkolenie. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest w naszej opinii najlepszym projektem krajowym umożliwiającym rozwój kompetencji pracowników i pracodawców. Prawidłowe skorzystanie ze środków KFS, przede wszystkim zwiększa atrakcyjność pracownika na rynku pracy.

Krajowy Fundusz szkoleniowy 2023 – dlaczego tak na prawdę warto skorzystać?

  • Środki firmowe możemy spożytkować w innych celach ponieważ szkolenia nie są finansowane z budżetu firmy.
  • Zamiast redukcji stanowisk, pracownika zadowoli fakt, że pracodawca inwestuje i przebranżawia pracownika.
  • Wpłynie to na komfort pracy.
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to projekt, którego środki mogą być przeznaczone na cele edukacyjne w rezultacie z środków mogą zostać pokryte koszty uzyskania dyplomów i uprawień. Dokumentacja będzie potwierdzać nabyte umiejętności przez biorących udział w szkoleniu.
  • Projekt umożliwia także pozyskanie środków na zrealizowanie diagnozy potrzeb rozwojowych
  • Podczas realizacji projektu pracownicy maja zagwarantowane ubezpieczenie  NNW w trakcie odbywania szkolenia, lub kursu kwalifikacyjnego co oznacza, że nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych związanych ze szkoleniem naszych pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 zapowiada się bardzo obiecująco i stwarza możliwości dla pracowników. Wpływa on bezpośrednio na kształtowanie rynku pracy poprzez umożliwienie pracodawcom podjęcia działań dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. KFS jest idealnym narzędziem do zwiększania kompetencji pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023