Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), jak wspominaliśmy wcześniej, wspomaga pracodawców, zamierzających inwestować w kadrę. Fundusz przyznaje od 80%, a nawet do 100% dofinansowania na organizację szkoleń dla pracowników i pracodawcy. Jest to jeden z najlepszych projektów doszkalających pracowników w swojej firmie. Umiejętne wykorzystanie środków z KFS powinno wzmocnić pozycję firm na rynku pracy, podnieść ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy.

Więc dlaczego warto zainteresować się i skorzystać  ?

  • Przede wszystkim nie wydajemy pieniędzy ze skarbonki firmowej na szkolenia, co za tym idzie, możemy te środki wykorzystać na coś innego lub ważniejszego.
  • Większość pracowników zadowoli to, że pracodawca zamiast redukować stanowiska pracy, inwestuje w przeszkolenie ich lub przebranżowienie.
  • Prawdopodobnie, może to wpłynąć na lepszy komfort pracy i zatrudnianie nowych osób, którzy widzą, że dana firma inwestuje w swoich pracowników.
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to projekt, którego środki mogą być przeznaczone na cele edukacyjne. Oznacza to, że możemy sfinansować za jego pomocą egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów. Będą one potwierdzać nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych swoich pracowników.
  • W ramach tego projektu możliwe jest uzyskanie środków nie tylko na konkretne kursy i szkolenia. Można wnioskować także na działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb.
  • Na koniec również KFS zagwarantuje Twoim pracownikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie odbywania szkolenia lub kursu kwalifikacyjnego. To oznacza, że nie musimy ponosić żadnych kosztów dodatkowych związanych ze szkoleniem swoich pracowników!

Reasumując, projekt Krajowego Funduszu Szkoleniowego otwiera przed pracodawcami nowe możliwości kształtowania rynku pracy, dając możliwość dofinansowania działań. Jest również doskonałym narzędziem do zwiększania kompetencji pracowników oraz dbania o ich rozwój, znacznie ograniczając przy tym koszty.

Krajowy fundusz szkoleniowy