Leasing pracowniczy czyli inaczej pracownik do wynajęcia

Leasing pracowniczy to nic innego, jak wypożyczenie pracowników zatrudnionych w innej firmie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji wynajmu pracowników, których oddelegowuje się do wykonania konkretnych zadań. Można „wypożyczyć” ich od innego przedsiębiorstwa (firmy outsourcingowej) lub skorzystać z usług agencji zatrudnienia. To drugie rozwiązanie jest najczęściej spotykanym typem współpracy. W Polsce dopiero zaczyna wzbudzać dość duże zainteresowanie wśród pracodawców. Podstawą rzeczą do zawarcia leasingu będzie umowa podpisywana zarówno przez pracownika, jak i korzystającego z leasingu pracodawcy. W umowie podpisywanej przez pracodawców powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat warunków, na jakich odbędzie się leasing pracowniczy.

Najważniejsze kwestie, które powinny zostać uregulowane, dotyczą:

  • wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do innego zakładu pracy,
  • rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika,
  • czasu, przez jaki pracownik będzie wykonywał pracę na rzecz innego podmiotu niż dotychczasowy.

Plusem jest możliwość wykorzystania bezpłatnego urlopu w każdej firmie. Zaczynając od małego rodzinnego biznesu, poprzez średnie i duże przedsiębiorstwa, aż po korporacje. Takie rozwiązanie jest optymalne m.in. dla przedsiębiorców planujących realizację tymczasowych projektów wymagających dużego nakładu pracy.

Usługa ta dobrze sprawdza się w przypadku pracy tymczasowej lub potrzeby tymczasowego zastępowania pracowników np. w momencie urlopów lub korzystania z L4. Dla pracodawcy korzystającego z tej usługi niewątpliwą zaletą jest fakt, iż wszystkie formalne zobowiązania wynikające z przepisów prawa pracy obciążają APT. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma formami zatrudnienia jest to, że w przypadku pracy tymczasowej pracownik otrzymuje wynagrodzenie od agencji pracy tymczasowej, a w leasingu pracowniczym od firmy „wypożyczającej”. Jak wynika z odpowiedniej ustawy, pracownicy tymczasowi nie mogą być zatrudnieni na rzecz jednego pracodawcy użytkownika dłużej niż 18 miesięcy. Muszą też mieć zapewnione takie same warunki pracy i wynagrodzenie jak pracownik etatowy w tej firmie. Minusem zatrudnienia pracownika tymczasowego może być niestabilność zespołu i brak spójności i zgrania się pracowników

Reasumując kiedy firma decyduje się na wynajem pracowników przedsiębiorstwo redukuje i optymalizuje swoje koszty. Nie musi wówczas ponosić kosztów procesów rekrutacyjnych, a co najważniejsze obniża stałe koszty pracy zatrudniając tymczasowo wykwalifikowanego pracownika.

Leasing pracowniczy