logo_AYP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 1. Nazwa szkolenia: Dynamika stresu persolog light
 2. Trener prowadzący: Oskar Kazibudzki
 3. Maksymalna ilość uczestników: od 12 do 16 osób
 4. Grupa docelowa: Przeznaczone są dla osób które funkcjonują w środowisku stresogennym ryzykując coraz silniejsze odczuwanie wpływu długotrwałego  stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
  -chcą nauczyć się radzić sobie z odczuwanym stresem,
  -chcą przyjrzeć się własnemu postrzeganiu stresu, które wpływa na zachowanie,
  -chcą wypracować własną strategię radzenia sobie ze stresem
 5. Cel:Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat własnej osobowości w stresie, stworzą swój profil stresu i określą indywidualny wzorzec stresu.
  W oparciu o 5 skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, określą najlepszą drogę
  do wyjścia z pułapki stresu, wykorzystującą osobiste atuty i posiadane zasoby.
  Zwieńczeniem będzie opracowany plan działania.
 6. Program szkolenia:
 7. Korzyści z udziału:
  1. rozwijanie świadomości własnego postrzegania stresu w oparciu o własną osobowość,
  2. identyfikowanie niekorzystnych zachowań w stresie ,
  3. zwiększanie wrażliwości na mechanizmy potęgujące stres,
  4. rozpoznawanie własnych zasobów radzenia sobie ze stresem i ich celowa mobilizacja,
  5. uświadomienie sobie potencjału i ograniczeń własnych zasobów radzenia sobie ze stresem,
  6. nauka utrzymywania zdrowej równowagi pomiędzy wydajnością pracy a jakością życia,
  7. opracowywanie osobistego programu antystresowego,
  8. długofalowe radzenie sobie ze stresem.
 8. Czas trwania: 4 dni 
 9. Cena: 3 382,50 zł /osoba
 1. Nazwa szkolenia: Dynamika stresu persolog power
 2. Trener prowadzący: Oskar Kazibudzki
 3. Maksymalna ilość uczestników: 12 osób
 4. Grupa docelowa:Przeznaczone są dla osób
  • aktywnych zawodowo, które funkcjonują w środowisku stresogennym ryzykując coraz silniejsze odczuwanie wpływu długotrwałego stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem i przyjrzeć się własnemu postrzeganiu stresu,
  • chcą dokonać zmiany, aby uniknąć wypalenia zawodowego.
 5. Cel: Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat ich indywidualnych możliwości radzenia sobie ze stresem, nauczą się bardziej kompetentnie obchodzić z samym sobą, wykonają własny profil stresu i zyskają zrozumienie tego, jaki wpływ ma na nich stres i jak mogą zwiększyć swoją odporność na niego. Poznając techniki i metody pozwalające unikać potencjalnych szkód i stawiać czoła sytuacjom, w których wyeliminowanie presji jest niemożliwe.
 6. Program szkolenia:
 7. Korzyści z udziału:
   • rozwijanie świadomości własnego postrzegania stresu,
   • rozpoznawanie i radzenie sobie z sygnałami stresowymi,
   • identyfikowanie niekorzystnych zachowań w stresie,
   • zwiększanie wrażliwości na mechanizmy potęgujące stres,
   • redukowanie lub eliminowanie możliwych do uniknięcia czynników stresogennych
    w życiu prywatnym i zawodowym,
   • pogłębianie wewnętrznej zgody na nieuniknione okoliczności,
   • rozpoznawanie własnych zasobów radzenia sobie ze stresem i ich celowa mobilizacja,
   • uświadomienie sobie potencjału i ograniczeń własnych zasobów radzenia sobie
    ze stresem,
   • rozwijanie spokoju i opanowania w celu zachowania kontroli w trudnych sytuacjach,
   • nauka utrzymywania zdrowej równowagi pomiędzy wydajnością pracy a jakością życia,
   • opracowywanie osobistego programu antystresowego,
   • długofalowe radzenie sobie ze stresem,
   • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności cieszenia się przyjemnościami oraz radości życia.
 1. Czas trwania: 3 dni 
 2. Cena: 3 382,50 zł/osoba
 1. Nazwa szkolenia: Trening zespołów
 2. Trener prowadzący: Oskar Kazibudzki
 3. Maksymalna ilość uczestników: od 12 do 24
 4. Grupa docelowa: Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie z Efektywnej komunikacji na bazie DISK, wykonały własny profil zachowań (wg modelu persolog®), pracują w zespołach i chcą wiedzieć więcej o tym, jak zwiększyć efektywność zespołu i jak najlepiej wykorzystywać atuty jego członków.
 5. Cel: Trening zespołów to warsztat, który pozwala zrozumieć naszą rolę w zespole, role pełnione przez inne osoby, zrozumieć wagę konfliktów i poprawić synergiczną pracę członków zespołu w realizacji wspólnego celu.
 6. Program szkolenia:
  1. Program obejmuje tematykę:1) Podstawy budowania silnych zespołów

   2) Poznanie dynamiki zespołu i jej wykorzystanie

   3) Formy współpracy w ramach zespołu

   4) Składowe wydajności zespołu

   5) Komunikacja w zespole

   6) Wymiana informacji zwrotnych

   7) Współpraca w zespole – analiza własnych atutów

   8) Współpraca w zespole – zrozumienie innych członków zespołu na podstawie ich profili osobowości

   9) Współpraca w zespole – określenie panujących w zespole tendencji zachowań

   10) Współpraca w zespole – podsumowanie i plan działania

   11) Podnoszenie wydajności zespołu – wyostrzenie nadrzędnego celu zespołu

   12) Podnoszenie wydajności zespołu – usprawnianie procesów zachodzących w zespole

   13) Podnoszenie wydajności zespołu – podsumowanie i plan działania

 7. Korzyści z udziału:
  1. zrozumiesz swoją i innych role w zespole
  2. zrozumiesz swój wpływ na pozostałych
  3. nauczysz się skuteczniej rozwiązywać konflikty
  4. dowiesz się, co myślą o to tobie inni członkowie zespołu
  5. zaplanujesz wspólną pracę nad wybranym projektem
  6. podczas zadań i symulacji przećwiczysz pracę z zespołem
 8. Czas trwania: 4 dni
 9. Cena: 2 583,00 zł
 1. Nazwa szkolenia: Zarządzenie sobą
 2. Trener prowadzący: Oskar Kazibudzki
 3. Maksymalna ilość uczestników: od 12 do 20
 4. Grupa docelowa: Dla osób, które w ramach obowiązków zawodowych muszą umieć samodzielnie zarządzać sobą w czasie, aby zmaksymalizować własną efektywność na zajmowanym stanowisku.
 5. Cel: Uczestnik dowie się, jak w kontekście ustalania celów korzystać z modelu SMART+ i SMARTER, jak określać posiadane i potrzebne zasoby, w procesie realizacji zadań, jak stosować zasady 60/40, Pareto, Parkinsona, analizę ABC i matrycę Eisenhowera. Dowie się, czym jest macierz WBS i jak ją wykorzystać w organizacji pracy, poznał również najczęściej występujące zakłócenia, jakie pojawiają się na drodze osiągania celów. Uczestnik nauczy się planować realizację wyznaczonych celów w rozbiciu na zadania, nadawać im priorytety i opracowywać punkty kontrolne. Będzie umiał określić i zaplanować potrzebne do realizacji zasoby oraz rozpoznać i neutralizować najczęstsze przyczyny prokrastynacji. W obszarze kompetencji społecznych wykształci umiejętność samodzielnego doskonalenia się w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów i sprawnej realizacji wyznaczonych celów indywidualnych i zespołowych.
 6. Program szkolenia:Ramowy program obejmuje:
  1. Ustalanie celów – wyznaczanie misji i wizji celów, układanie celów w czasie, sprawdzanie kryteriów poprawności celów, model SMART+ i SMARTER
  2. Zarządzanie zasobami – określanie posiadanych i potrzebnych do realizacji zasobów, określanie swoich silnych i słabych stron, praca z nawykami (ich uświadomienie, zmiana, wyrabianie nowych) w kontekście realizacji zadań
  3. Realizacja zadań – zasady planowania działań (zasada 60/40, zasada PARETO, zasada Parkinsona, planowanie w retrospektywie, analiza ABC i matryca Eisenhowera), tworzenie WBS i techniki precyzowania celów
  4. Przeszkody na drodze do osiągania celów – radzenie sobie z zakłóceniami, złodzieje czasu i jak sobie z nimi radzić
  5. Motywacja i energia do działania – podstawy skutecznej automotywacji i podstawy zarządzania swoją energią wydajnością i koncentracją
 7. Korzyści z udziału:
 8. Czas trwania: 4 dni
 9. Cena: 2 862,00 zł

Lider Przyszłości

Nowoczesny model kompetencji przywódczych

2 dni szkoleniowe

Jak komunikować zmiany rynkowe i biznesowe swojemu zespołowi

 1. czy pracownik to klient? czyli jak zastosować techniki negocjacyjne w rozmowach z pracownikami
  1. motywacja
  2. społeczny dowód słuszności
  3. niedostępność
 2. dlaczego warto słuchać czyli badamy potrzeby naszego zespołu
  1. jak usłyszeć to czego zespół nie chce nam powiedzieć
 3. skąd biorą się obiekcje zespołu, kto je generuje: pracownik, rynek, biznes a może klient
 4. jak wewnętrzne przekonania wpływają na realizację biznesowych celów i zarządzanie zespołem
 5. konstruktywna informacja zwrotna

Jak przy zmieniającym się rynku i oczekiwaniach biznesowych motywować zespół 

 1. jakie są powody spadku motywacji czyli sposoby na weryfikację problemu
 2. jakie kanały i procesy generują spadek motywacji u pracowników
  1. weryfikacja działań,
  2. znajomość rynku,
  3. znajomość produktu,
  4. atmosfera
 3. czego dziś oczekują pracownicy od pracodawcy i jakie motywatory mają siłę znaczenia
 4. prewencja, czyli leczymy przyczyny, a nie objawy spadku energii zespołowejJak umiejętnie i w zgodzie z własnymi wartościami wyjść poza schemat działania w zarządzaniu zespołem 
  1. trudne rozmowy z pracownikiem – jak się do nich przygotować
  2. jak zweryfikować prawdziwy powód zmiany nastawienia pracownika do wykonywanych obowiązków
  3. jak zbudować zaufanie które zdecydowanie poprawi wyniki w zespole
  4. źródła konfliktu
   1. rodzaje
  5. skuteczne zarządzanie konfliktem
   1. style rozwiązywania konfliktów

  Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie, zadaniami i produktywnością zespołu

  1. przyczyny i powody pracy pod presją czasu
   1. asertywność, prokrastynacja, priorytetyzowanie
  2. jak zadbać o przestrzeń dla nowych zadań i własnego rozwoju
  3. nowoczesne metody zarządzania zadaniami w obliczu dynamicznych zmian rynkowych
  4. efektywne delegowanie

  Kompetencje, czyli jakie umiejętności zdobędzie/pogłębi po szkoleniu lider?

  • Efektywnego delegowania zadań czyli co tak naprawdę jest „na dziś” ważne.
  • Efektywnego planowania dziennych, tygodniowych i miesięcznych celów zespołowi.
  • Rozliczanie czyli konstruktywna informacja zwrotna a krytyka.
  • Badania potrzeb swojego zespołu.
  • Umiejętnego zarządzania i przewidywania braku realizacji celów, czyli co zrobić żeby zespołowi „się chciało”.
  • Otwarta komunikacja po to aby zespół realizował założone cele.
  • Pracy pod presją czasu.
  • Trudnych rozmów.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. Na szkoleniu będą przykłady, zadania i ćwiczenia, które pomogą managerom w zrozumieniu zagadnień i wskażą im najlepsze rozwiązania do wykorzystania w ich zawodowych obowiązkach. Plan szkolenia jest zbudowany tak, aby zminimalizować ryzyka wynikające z wewnętrznych przekonań pracowników, które mają znaczący wpływ na strategię biznesową całej firmy, komunikację zespołową i budowanie odpowiedniego customer experience w odniesieniu do klienta wewnętrznego. Efektem szkolenia ma być zwiększenie świadomości odpowiedzialności managerów za realizację strategii biznesowej całej firmy, znaczącą poprawę komunikacji i relacji oraz zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą.


Trener Biznesu, Mentor, Coach

Bezustannie – praktyk sprzedażowy.
Ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w sprzedaży produktów
i usług w formule B2B i B2C z nieprzerwanym doświadczeniem
trenerskim dla doradców, handlowców, managerów oraz
mikro i małych przedsiębiorstw.
Ponad 15 – letnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora Sprzedaży.

Dlaczego Ja?

Już od wczesnej młodości, z wielką pasją, związałam się ze sprzedażą i handlem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam od liceum współprowadząc działalność usługową w 2 firmach rodzinnych. Przez ponad 6 lat zarządzałam rozproszoną siecią małych piekarni na stanowisku Kontrolera i Samodzielnej Księgowej. Wdrożyłam pierwszy w Polsce księgowy interfejs do obsługi płatności między systemem bankowym, a księgowym. Kolejne lata praktyki w zarządzaniu zespołami doskonaliłam na stanowiskach managerskich w 2 wiodących bankach na rynku finansowym. Zarządzałam ponad pięćdziesięcio-osobowymi zespołami sprzedażowymi. Jako Trener prowadziłam Akademię Managera, Akademię Doradcy oraz liczne warsztaty sprzedażowe i windykacyjne dla pracowników banków i agentów finansowych. W ostatnich latach związałam się zawodowo z instytucją pożyczkową. Od 2012 roku tworzyłam od podstaw proces sprzedażowy w start-upie aktywnie uczestnicząc w budowaniu systemu on-line do obsługi wniosków kredytowych dla agentów oraz CRM’u, tworzeniu umów handlowych o współpracy, budowaniu marki na terenie całego kraju, akcjach marketingowych, sprzedaży offline i online, tworzeniu od podstaw nowych kanałów sprzedaży, wprowadzeniu aspektów prawnych i umów w zakresie ochrony danych osobowych RODO. Bezpośrednio odpowiedzialna za współpracę z największymi operatorami finansowymi zrzeszającymi około 3 000 przedsiębiorców i własną siecią agencyjną liczącą ponad 500 biur pośredników finansowych, dla których przeprowadziłam ponad 3 000 godzin szkoleń w ostatnich 4 latach.
Edukuję w oparciu o doświadczenie zawodowe od ponad 15 lat.
Specjalizuję się w treningach umiejętności „miękkich” sprzedażowych jak i „twardych” produktowych, w budowaniu i efektywnym zarządzaniu zespołami w tym rozproszonymi zespołami handlowymi, strategiami sprzedażowymi i biznesowymi, mentoringiem oraz coachingiem. Od ponad 15 lat jestem mówcą na licznych konferencjach finansowych, organizatorką eventów, warsztatów, webinarów i spotkań networkingowych.
Dla ponad stu przedsiębiorców z sektora finansowego byłam i nadal jestem mentorem strategii sprzedażowej.
Od 4 lat jako współzałożycielka kolejnych 2 firm rodzinnych z segmentu doradztwo, usługi finansowe, consulting biznesowy, szkolenia – nieprzerwanie praktykuję i rozwijam swoje kompetencje sprzedażowe i managerskie. Na bazie własnego doświadczenia i z indywidulanym podejściem do potrzeb każdego klienta, opracowuję plany szkoleń i strategie biznesowe dla wielu branż.

Lider Przyszłości

Nowoczesny model kompetencji przywódczych

2 dni szkoleniowe

Jak komunikować zmiany rynkowe i biznesowe swojemu zespołowi

 1. czy pracownik to klient? czyli jak zastosować techniki negocjacyjne w rozmowach z pracownikami
  1. motywacja
  2. społeczny dowód słuszności
  3. niedostępność
 2. dlaczego warto słuchać czyli badamy potrzeby naszego zespołu
  1. jak usłyszeć to czego zespół nie chce nam powiedzieć
 3. skąd biorą się obiekcje zespołu, kto je generuje: pracownik, rynek, biznes a może klient
 4. jak wewnętrzne przekonania wpływają na realizację biznesowych celów i zarządzanie zespołem
 5. konstruktywna informacja zwrotna

Jak przy zmieniającym się rynku i oczekiwaniach biznesowych motywować zespół 

 1. jakie są powody spadku motywacji czyli sposoby na weryfikację problemu
 2. jakie kanały i procesy generują spadek motywacji u pracowników
  1. weryfikacja działań,
  2. znajomość rynku,
  3. znajomość produktu,
  4. atmosfera
 3. czego dziś oczekują pracownicy od pracodawcy i jakie motywatory mają siłę znaczenia
 4. prewencja, czyli leczymy przyczyny, a nie objawy spadku energii zespołowejJak umiejętnie i w zgodzie z własnymi wartościami wyjść poza schemat działania w zarządzaniu zespołem 
  1. trudne rozmowy z pracownikiem – jak się do nich przygotować
  2. jak zweryfikować prawdziwy powód zmiany nastawienia pracownika do wykonywanych obowiązków
  3. jak zbudować zaufanie które zdecydowanie poprawi wyniki w zespole
  4. źródła konfliktu
   1. rodzaje
  5. skuteczne zarządzanie konfliktem
   1. style rozwiązywania konfliktów

  Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie, zadaniami i produktywnością zespołu

  1. przyczyny i powody pracy pod presją czasu
   1. asertywność, prokrastynacja, priorytetyzowanie
  2. jak zadbać o przestrzeń dla nowych zadań i własnego rozwoju
  3. nowoczesne metody zarządzania zadaniami w obliczu dynamicznych zmian rynkowych
  4. efektywne delegowanie

  Kompetencje, czyli jakie umiejętności zdobędzie/pogłębi po szkoleniu lider?

  • Efektywnego delegowania zadań czyli co tak naprawdę jest „na dziś” ważne.
  • Efektywnego planowania dziennych, tygodniowych i miesięcznych celów zespołowi.
  • Rozliczanie czyli konstruktywna informacja zwrotna a krytyka.
  • Badania potrzeb swojego zespołu.
  • Umiejętnego zarządzania i przewidywania braku realizacji celów, czyli co zrobić żeby zespołowi „się chciało”.
  • Otwarta komunikacja po to aby zespół realizował założone cele.
  • Pracy pod presją czasu.
  • Trudnych rozmów.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. Na szkoleniu będą przykłady, zadania i ćwiczenia, które pomogą managerom w zrozumieniu zagadnień i wskażą im najlepsze rozwiązania do wykorzystania w ich zawodowych obowiązkach. Plan szkolenia jest zbudowany tak, aby zminimalizować ryzyka wynikające z wewnętrznych przekonań pracowników, które mają znaczący wpływ na strategię biznesową całej firmy, komunikację zespołową i budowanie odpowiedniego customer experience w odniesieniu do klienta wewnętrznego. Efektem szkolenia ma być zwiększenie świadomości odpowiedzialności managerów za realizację strategii biznesowej całej firmy, znaczącą poprawę komunikacji i relacji oraz zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą.


Trener Biznesu, Mentor, Coach

Bezustannie – praktyk sprzedażowy.
Ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w sprzedaży produktów
i usług w formule B2B i B2C z nieprzerwanym doświadczeniem
trenerskim dla doradców, handlowców, managerów oraz
mikro i małych przedsiębiorstw.
Ponad 15 – letnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora Sprzedaży.

Dlaczego Ja?

Już od wczesnej młodości, z wielką pasją, związałam się ze sprzedażą i handlem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam od liceum współprowadząc działalność usługową w 2 firmach rodzinnych. Przez ponad 6 lat zarządzałam rozproszoną siecią małych piekarni na stanowisku Kontrolera i Samodzielnej Księgowej. Wdrożyłam pierwszy w Polsce księgowy interfejs do obsługi płatności między systemem bankowym, a księgowym. Kolejne lata praktyki w zarządzaniu zespołami doskonaliłam na stanowiskach managerskich w 2 wiodących bankach na rynku finansowym. Zarządzałam ponad pięćdziesięcio-osobowymi zespołami sprzedażowymi. Jako Trener prowadziłam Akademię Managera, Akademię Doradcy oraz liczne warsztaty sprzedażowe i windykacyjne dla pracowników banków i agentów finansowych. W ostatnich latach związałam się zawodowo z instytucją pożyczkową. Od 2012 roku tworzyłam od podstaw proces sprzedażowy w start-upie aktywnie uczestnicząc w budowaniu systemu on-line do obsługi wniosków kredytowych dla agentów oraz CRM’u, tworzeniu umów handlowych o współpracy, budowaniu marki na terenie całego kraju, akcjach marketingowych, sprzedaży offline i online, tworzeniu od podstaw nowych kanałów sprzedaży, wprowadzeniu aspektów prawnych i umów w zakresie ochrony danych osobowych RODO. Bezpośrednio odpowiedzialna za współpracę z największymi operatorami finansowymi zrzeszającymi około 3 000 przedsiębiorców i własną siecią agencyjną liczącą ponad 500 biur pośredników finansowych, dla których przeprowadziłam ponad 3 000 godzin szkoleń w ostatnich 4 latach.
Edukuję w oparciu o doświadczenie zawodowe od ponad 15 lat.
Specjalizuję się w treningach umiejętności „miękkich” sprzedażowych jak i „twardych” produktowych, w budowaniu i efektywnym zarządzaniu zespołami w tym rozproszonymi zespołami handlowymi, strategiami sprzedażowymi i biznesowymi, mentoringiem oraz coachingiem. Od ponad 15 lat jestem mówcą na licznych konferencjach finansowych, organizatorką eventów, warsztatów, webinarów i spotkań networkingowych.
Dla ponad stu przedsiębiorców z sektora finansowego byłam i nadal jestem mentorem strategii sprzedażowej.
Od 4 lat jako współzałożycielka kolejnych 2 firm rodzinnych z segmentu doradztwo, usługi finansowe, consulting biznesowy, szkolenia – nieprzerwanie praktykuję i rozwijam swoje kompetencje sprzedażowe i managerskie. Na bazie własnego doświadczenia i z indywidulanym podejściem do potrzeb każdego klienta, opracowuję plany szkoleń i strategie biznesowe dla wielu branż.