Kurs ten jest przygotowaniem na najwyższym poziomie do korzystania z funkcji i funkcjonalności MS Excel wydaje się, że jest ono dedykowane tylko dla informatyków, oczywiście jest to nieprawda. Szkolenie porusza przedstawione zagadnienia w sposób praktyczny, dostosowany do potrzeb każdego z naszych Klientów. Jest to możliwe dzięki temu, że istnieje możliwość prowadzenia szkolenia na plikach na co dzień użytkowanych w spółce. Daje to najbardziej praktyczne ujęcie przekazywanej wiedzy, a co za tym idzie jej utrwalenie i usystematyzowanie.

Szkolenie dedykowane jest tylko dla osób z co najmniej średnią wiedzą z zakresu MS Excel.

Program kursu:

 1. Obliczenia warunkowe w MS Excel

  • funkcje bazy danych,
  • tabele przestawne,
  • funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE,
  • funkcje SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI,
  • formuły tablicowe
 1. Relacyjne bazy danych – podstawy

  • Podstawowe pojęcia.
  • Tabela, zapytanie, interfejs
  • Klucz, klucz główny i obcy.
  • Relacje między tabelami.
  • Diagramy ERD (diagramy związków encji)
 1. Omówienie wybranych bibliotek funkcji – tworzenie i zagnieżdżanie

  • Funkcje tekstowe m.in.: KWOTA, TEKST,PORÓWNAJ, DŁ
  • Funkcje wyszukiwania i adresu m.in.: PODAJ.POZYCJE, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS Funkcje informacyjne m.in.: LICZBA, CZY.TEKST, CZY.FORMUŁA, KOMÓRKA
  • Formuły tablicowe – wprowadzenie do zagadnienia
  • Śledzenie błędów w Excelu
  • Funkcje Logiczne m.in.: JEŻELI, ORAZ, LUB,
  • Funkcje daty i czasu, m.in.: DZIEŃ.TYG, NUM.TYG, DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE
  • Funkcje matematyczne m.in.: SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW
  • Funkcje statystyczne m.in.: LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW, POZYCJA.NAJW
 1. Podstawy VBA

  • Budowanie własnych funkcji,
  • funkcje sprawdzające wiele warunków (Gdy funkcja JEŻELI to za mało),
  • wyodrębnianie wartości liczbowych z tekstów,
  • wykorzystanie funkcji arkuszowych w kodzie VBA,
  • sumowanie lub zliczanie komórek posiadających zadane własności.
 1. MAKRA

  • Gdzie znajdziemy makra?,
  • Jak zaczynamy makro,
  • MsgBox,
  • Range(„xxx”).Value,
 1. Ćwiczenia VBA

  • Klasy, obiekty, atrybuty i metody obiektów
  • Hierarchia obiektów w Excelu.
  • Obiekt Application.
  • Obiekty Workbook i Worksheet – praca ze skoroszytami i arkuszami.
  • Obiekty Range, Selection – dostęp do komórek arkusza.
  • Obiekt Chart – obsługa wykresów.
  • Obiekt PivotTable – dostęp do tabeli przestawnej.
  • Procedury i funkcje. Korzystanie z gotowych funkcji, tworzenie własnych funkcji. Przekazywanie argumentów, argumenty domyślne.
  • Tworzenie formularzy.
  • Obsługa zdarzeń.
  • Komunikacja z innymi programami pakietu Office
  • Szukanie błędów w programie.
  • Wykonywanie krokowe – przechodzenie programu linia po linii.
  • Czujki – śledzenie wartości zmiennych.
  • Pułapki (ang. breakpoints).
 1. Wykorzystanie makr MS Excel do automatyzacji zadań w arkuszach:

  • Ustawianie bezpieczeństwa makra
  • Nagrywanie prostego makra
  • Uruchamianie zarejestrowanego makra
  • Wyświetlanie makra
  • Edycja makra
  • Przypisywanie makr do paska narzędzi
  • Uruchamianie makra z paska narzędzi
  • Przypisywanie makra do wstążki
  • Usuwanie makra
  • Kopiowanie makra
 1. WIZUALIZACJA DANYCH

  • Wykresy: przygotowanie danych do prezentacji
  • Wykresy typowe i customizowane
  • Formy prezentacji danych różnych typów
  • Prezentacja danych 3D
  • Przenoszenie danych pomiędzy programami
 1. Dodatki MS Excel:

  • Dodatek Solver i przykłady jego wykorzystania
  • Dodatek Bussines Functions – baza funkcji finansowych
  • Metody dynamiczne (Analiza DCF)
 • Podsumowanie – pytania, dyskusja, odpowiedzi

MS Excel