Nabór KFS 2024

W nadchodzącym roku 2024 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stawia sobie ambitne cele. KFS skupia się na inwestycjach mających na celu rozwój kompetencji pracowników. Priorytety te zostały precyzyjnie sformułowane przez Ministra ds. Pracy we współpracy z Radą Rynku Pracy, koncentrując się na kluczowych obszarach wsparcia. Jednym z najważniejszych aspektów tegorocznych działań KFS jest otwarcie nabórów na projekty, które skoncentrują się na zwiększaniu kwalifikacji pracowników na polskim rynku pracy.

Nabór KFS 2024 stanowi unikalną szansę dla przedsiębiorstw na inwestycję w rozwój kompetencji swoich pracowników. Firma AY Prime, jako partner w projektach szkoleniowych, oferuje kompleksowe wsparcie, zapewniając sukces każdego przedsięwzięcia. Skorzystaj z tej szansy już teraz. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach oraz możliwościach dofinansowania KFS. Razem możemy wspólnie podnieść poziom kwalifikacji i skuteczności Twojego zespołu!

Jeśli projekt Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dla ciebie czymś nowy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami. Krok po kroku wytłumaczymy tobie czym jest projekt i dlaczego warto z niego skorzystać. Zapraszamy również do zapoznania się z Priorytetami wydatkowania na rok 2024 oraz z rezerwami.

KFS w pigułce

Jest to środek finansowy dostępny dla pracodawców, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Pracodawca może ubiegać się o środki z KFS, jeżeli zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę nie kwalifikuje się do korzystania z KFS.

Środki z KFS można przeznaczyć na finansowanie kształcenia ustawicznego zarówno pracodawcy, jak i jego pracowników. Finansowanie obejmuje 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Niestety nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na różne cele, takie jak doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, kursy, studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Aby ubiegać się o środki z KFS na kształcenie ustawiczne, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z określonymi terminami naboru przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy).

Nabór KFS 2024