Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w obszarze Kadr i Płac. Jesteśmy dumni z naszego profesjonalizmu, jakości usług i bogatego doświadczenia, które przekładają się na oczekiwane przez naszych Klientów rezultaty w obszarze zarządzania personelem i finansami.

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów ds. Kadr i Płac, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i dogłębną wiedzę w dziedzinie zarządzania personelem oraz rozliczeń płacowych. Nasze usługi obejmują między innymi:

 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowej
 • Obliczanie wynagrodzeń i składek
 • Rozliczanie podatków i ZUS
 • Doradztwo w zakresie przepisów pracy i ubezpieczeń społecznych

Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy z różnymi firmami i branżami, jesteśmy w stanie dostosować nasze usługi do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Wierzymy, że efektywna obsługa kadrowo-płacowa to kluczowy element sukcesu każdej firmy.

Małgorzata

Gosia

Praktyk zarządzania, długoletnia menadżerka HR, doświadczona trenerka biznesu, coach, mediator. Bogatą empirię zdobyłam pracując w branży edukacyjnej, finansowej, produkcyjnej, usługowo- logistycznej u największych, polskich pracodawców.

Obszar szkoleń/Specjalizacja:
– Obszar kadrowo-płacowy i prawo pracy budowanie przywództwa
– Zarządzanie strategiczne firmą
– Budowanie efektywnych zespołów w oparciu o różnorodność
– Efektywna obsługa klienta
– Komunikacja.

Dla mnie najważniejsza jest jakość szkolenia i praktyczne podejście do omawianych zagadnień, które łatwo można odnieść do rzeczywistości. Dlatego pracuję na realnych studiach przypadków, maksymalnie dopasowując program szkolenia do potrzeb konkretnego klienta i celów, jakie ma ono spełniać.

 • Wykładowczyni akademicka Dolnośląska Szkoła Wyższa na kierunku „Psychologia w biznesie” – od 10.2022 r.
 •  Właścicielka firmy, trenerka biznesu, konsultantka procesów HR, coach, mediatorka- Strefa Pomyślności. Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha; Personnel Training Institute Sp. z o.o.; Czapla and More Sp. zo.o.– od 08.2018r.
 • Dyrektor Zarządzająca HR – Poczta Polska S.A. Region Wrocław i Opole- 08.12-11.17r.
 • Menadżerka HR- Animex Foods Sp. z o.o.-05.2010- 02.2012
 • Regionalna Koordynatorka Kadrowa- Bank Zachodni WBK S.A. Region dolnośląski i opolski- 02.2002-04.2010.

– KIERUNEK: Zarządzanie Ludźmi w Firmie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 04.2014-03.2015. Praca dyplomowa: “Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”. Studia Podyplomowe.
– KIERUNEK: Coaching Studia Podyplomowe Uniwersytet SWPS we Wrocławiu 10.2013-11.2014. Studia Podyplomowe.
– KIERUNEK: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 10.2006-06.2007. Studia Podyplomowe.
– KIERUNEK: Socjologia-Komunikacja Społeczna I Badanie Rynku, Uniwersytet Wrocławski 10..1997-06.2002 . Studia Magisterskie

– Specjalista ds. HR
– Jak przygotować się do zatrudnienia na umowę o pracę
– Specjalista ds. kadr i płac-poziom podstawowy

 • Szkoła Językowa „Teddy” Anna Górny- Bogulska Gliwice
  • „Specjalista ds. HR” 08-09.2022
 • Szkoła Językowa „Teddy” Anna Górny-
  • Bogulska Gliwice Jak przygotować się do zatrudnienia na umowę o  pracę” 07.2022
 • Szkoła „Act and Play, drama dla dzieci” Tomasz Marciniak Warszawa
  • „Ewaluacja pracowników, ścieżki kariery, przejrzystość wynagrodzeń, uporządkowanie procesów i kompetencji w firmie” 06-09.2022
 • Nasulicz i Nosow Centrum Cyfrowej Stomatologii” Wrocław, „Zrozumieć siebie i klienta
  • Jak dopasować sposób komunikacji do konkretnego typu klienta
 • Windykacja a relacja jak windykować skutecznie należności i zachować relacje z klientem 10.2022
Dorota

Dorota

Nauczyciel, trener i szkoleniowiec z obszaru szkoleń ścisłych takich jak kadry i płace, księgowość, rozliczanie podatków i ZUS.

Obszar szkoleń/Specjalizacja:
– Kadry i płace,
– Księgowość,
– Rozliczanie podatków i ZUS,

Od kilku lat samodzielnie przygotowuję i prowadzę szkolenia. Z pasją i zaangażowaniem przedstawiam złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. Pracuję nad ciągłym poszerzaniem mojej wiedzy i kompetencji po to, aby wspierać procesy zachodzące w trakcie szkoleń. Posiadam wieloletni staż w pracy dydaktycznej, poparty odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednim wykształceniem w kierunku gwarantującym posiadanie odpowiednej wiedzy do przeprowadzenia dedykowanych szkoleń.

Ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości, kadr i płac, które zdobyłam pracując m.in. w Kancelarii Prawno-Podatkowej gdzie zajmowałam się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzaniem sprawozdań, sprawami kadrowo-płacowymi, kompleksową obsługą bieżącej działalności gospodarczej klientów. Współpracuję ze Szkolą Policealną dla Dorosłych jako nauczyciel przedmiotów: prawo pracy, wykonywanie prac biurowych, podstawy przedsiębiorczości, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Od 2018 roku jestem trenerem szkoleniowcem. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie kształcenia na kursach dla przyszłych przedsiębiorców, kursach i szkoleniach kadrowo-płacowych i innych związanych z rachunkowością, podatkami, wykonywaniem prac biurowych i obsługą klienta. Odbiorcami szkoleń są m. in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, osoby bezrobotne, młodzież, studenci, nauczyciele, przedsiębiorcy. Szkolenia w formie stacjonarnej a także online .

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie na kierunku Politologia specjalność „Polityka samorządowa i administracja” i „Samorząd terytorialny i polityka kadrowa.” Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Przedsiębiorczość i Ekonomia w praktyce” Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, „Rachunkowość i podatki” Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz „Doradztwo zawodowe” Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz status trenera z ramienia Ekspedite Szkoła Trenerów Biznesu w Lublinie.

-Kadry i płace: Kadry i płace od podstaw, Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, Umowy cywilnoprawne, Akta osobowe pracowników i dokumentacja w stosunku pracy, Urlopy pracownicze, Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Obsługa programu Płatnik, Naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki

-Rachunkowość i księgowość: Podstawy rachunkowości, Podstawowe zagadnienia z księgowości (podatek dochodowy i podatek od towarów i usług, faktury VAT, dokumenty księgowe, deklaracje podatkowe, dokumentacja księgowa, ewidencje podatkowe), Księgowość małych i średnich firm, Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ABC Przedsiębiorczości: Zakładanie i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, Formy organizacyjno- prawne działalności gospodarczej, Prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej, Źródła finansowania działalności gospodarczej, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym przedsiębiorcy

-Prace biurowe: Organizacja pracy biurowej, Zasady redagowania pism urzędowych i biurowych, Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze, Podstawy zarządzania dokumentacją, Instrukcja kancelaryjna i systemy kancelaryjne, Zasady obsługi klienta

 • Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o. o w Lublinie
  • „Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń”
  • „Specjalista ds. kadr i płac”
  • „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
 • Gama s.c. Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich
  • „Specjalista ds. kadr i płac”
  • „Specjalista ds. rachunkowości i księgowości”
 • Fundacja Heros w Lublinie
  • „Podstawy rachunkowości”
  • „ABC Przedsiębiorczości”
  • „Archiwista”
  • „Podstawy rachunkowości”
  • „Pracownik kadrowo płacowy”
 • Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Zamość/Lublin
  • „ABC Przedsiębiorczości”
  • „Podstawy księgowości z elementami kadr i płac”
  • „Kurs księgowości w małej firmie” – szkolenie zawodowe”
 • „Clow” Teresa Jezienicka w Chełmi
  • „Rachunkowość z obsługą komputera w ramach certyfikatu ECDL(BASE)”
  • „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą programów komputerowych”
  • „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”
 • „LAUS” Aneta Kozłowska w Lublinie
  • „Prowadzenie działalności gospodarczej”
  • „Pracownik administracyjno-biurowy”
  • „Kadry i płace”
  • „Asystentka/sekretarka”
  • „Obsługa klienta z obsługą kas fiskalnych”
 • Consultor sp. z o.o w Lublinie
  • „Pracownik ds. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych”
  • „Specjalista ds. spraw księgowości i kadr i płac”
 • Semius sp. z o.o w Warszawie
  • „Kadry i płace”

Skontaktuj się z nami

Dołącz do grona Klientów AY Prime i buduj z nami swoją przyszłość

Nasz  formularz nie wiąże Cię żadnymi zobowiązaniami. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania dotyczące naszych oferowanych usług i chętnie udzielimy Ci dokładnych informacji na każdy temat.

Contact Form