Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami szkoleń miękkich, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Jesteśmy dumni z naszego profesjonalizmu, jakości usług i bogatego doświadczenia, które przekładają się na oczekiwane przez naszych Klientów rezultaty prowadzonych szkoleń.

Nasz zespół składa się z doświadczonych trenerów specjalizujących się w obszarze szkoleń miękkich. Każdy z naszych trenerów posiada wysokie kwalifikacje oraz głęboką wiedzę w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Nasze usługi obejmują różne obszary, takie jak:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie stresem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie efektywnych zespołów

Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu przez lata pracy z różnymi Klientami i branżami, jesteśmy w stanie dostosować nasze szkolenia miękkie do unikalnych potrzeb Waszych pracowników. Wierzymy, że rozwijanie umiejętności miękkich to klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Oskar

Oskar

Jestem przedsiębiorcą zarządzającym na przestrzeni lat zespołami pracowniczymi, realizującym różne projekty biznesowe.

Obszar szkoleń/Specjalizacja:
Efektywność
Komunikacja
Sprzedaż
Zarządzanie

Oskar Kazibudzki Od 2000 r. jest przedsiębiorcą zarządzającym na przestrzeni lat zespołami pracowniczymi, realizującym różne projekty biznesowe. To dało mu doświadczenie, z którego czerpie podczas projektów szkoleniowych realizowanych u swoich klientów oraz w trakcie konsultingów dla przedstawicieli kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Kładzie szczególny nacisk na praktyczność przekazywanej wiedzy, a zakres i formę dostosowuje każdorazowo do branży, w której działa klient i celów, jakie ma osiągnąć. Pracując z Klientem stosuje szerokie, wielotorowe podejście do rozwiązania problemów czy pokonania trudności, z którymi Klient się boryka, co często skutkuje wypracowaniem całkiem nowych, niestandardowych rozwiązań.

 • Certyfikaty międzynarodowe: persolog® MindSonar® i Sandler Training®, FINX Sales Assessment
 • Blisko 10 tys. godzin wykonanych szkoleń i warsztatów
 • Około 2500 godzin konsultacji i coachingu
 • 18 lat prowadzenia biznesu w różnych branżach
 • 22 lata na stanowiskach w Radach Nadzorczych i Zarządach

– Zarządzanie firmą na UJ w Krakowie
– Europeistyka/ Handel międzynarodowy na WSZiB w Krakowie
– Zarządzanie i marketing na WSZiB w Krakowie

Komunikacja persolog
Zarządzanie stresem
Zarządzanie efektywnością
Dynamika zespołów
Sprzedaż i obsługa klienta

 •  Mb Medica S.c. Magdalena Rydzyńska Mordal, Bartłomiej Bubula Program szkoleniowy zawierający szkolenia: „Efektywna komunikacja”, „Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta w sklepie stacjonarnym”, „Efektywny przedstawiciel handlowy”, 2021r.
 • Rafał Zalasiński NZOZ- Przychodnia Stomatologiczna Zal-Dent „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, „Efektywna komunikacja”, 2021r.
 •  Hufgard Optolith Bauprodukte Polska sp. z o.o. „Akademia rozwoju sprzedaży”, 2021r.
 • Agro Projects sp. z o.o.; „Efektywna komunikacja”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Podstawy negocjacji”; 2021r.
 •  Metal Union sp. z o.o.; konsulting w zakresie strategii przedsiębiorstwa; 2021-2022
 •  UnionPartsCNC sp. z o.o.; warsztaty w zakresie skutecznej komunikacji; 2021 r
Szymon

Szymon

Jestem certyfikowanym trenerem biznesu od ponad 8 lat intensywnie szkolę. Jestem także trenerem mentalnym z wieloma znaczącymi osiągnięciami w tym zakresie..

Obszar szkoleń/Specjalizacja:
– Komunikacja
– Zarządzanie
– Magazyn

 • CERTYFIKOWANY KURS TRENERA I – ego STOPNIA AKREDYTACJĄ MEN – International Trainers and Facilitators Federation
 • PERSWAZYJNA PREZENTACJA GRUPOWA – Peter Cook Consulting
 • NOWOCZESNA OBSŁUGA KLIENTA – Peter Cook Consulting
 • SPOŁECZNE WYWIERANIE WPŁYWU – Peter Cook Consulting
 • NOWOCZESNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – Peter Cook Consulting
 • TEORIE OSOBOWOŚCI – Peter Cook Consulting

– Komunikacja,
– Motywacja,
– Zarządzanie czasem,
– Cele – umiejętność budowania i monitorowania,
– Kontrola emocji,
– Trening wyobrażeniowy,
– Trening relaksacyjny,

 • ZALBART
  • Pracownik magazynowy od podstaw 2021
 • UKS CONCORDIA
  • 1909 Techniki skutecznej komunikacji 2021
 • UKS ORLIK UJAZD
  • Techniki radzenia sobie ze stresem 2021
 • AJ PROMOTIONS 2021
  • Komunikacja w sprzedaży
  • Skuteczne techniki komunikacjiwerbalnej i niewerbalnej
 • FUNDACJA NOWE HORYZONTY 2021 WE WROCŁAWIU
  • Pracownik magazynowy
  • Kurs asystencko-sekretarski
  • Akcja Motywacja Kontrola emocji i radzenie sobie ze stresem
Marek

Marek

Profesjonalny i skuteczny menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży

Obszar szkoleń/Specjalizacja:
Kompetencje miękkie
Zarządzanie
Sprzedaż

Profesjonalny i skuteczny menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży, organizacji i zarządzania. Ukończył wyższą szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych Międzynarodowa Szkoła Menedżerów: Studia Podyplomowe Planowania i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, również ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, Katedra: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz MBA in Healthcare – WSB Toruń.

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Copernicus Profilaktyka, Pełnomocnik ds. Sprzedaży, Dział Programów Zdrowotnych
1. Zarządzanie procesem sprzedaży
• Przygotowanie i wdrożenie strategii Przygotowanie i wdrożenie strategii sprzedaż komercyjnej Spółki,
• Koordynacja działań sprzedażowych i marketingowych
• Rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży
• Uruchomienie sprzedaży bezpośredniej na poziomie 25 oddziałów szpitalnych i 3 przychodni
2. Zarządzanie projektami
• Strategiczne i operacyjne zarządzanie projektami
3. Zarządzanie procesem zmiany
• Odpowiedzialność za połącznie dwóch Zespołów Lecznictwa Otwartego (przychodni) w największych szpitalach województwa pomorskiego (Szpital im. Kopernika i Szpital im. Św. Wojciecha)
• Współtworzenie procesów biznesowych podnoszących efektywność funkcjonowania organizacji i jakość obsługi klienta.
• Bezpośrednia współpraca z Zarządem Spółki i pozostałymi działami związana z osiągnięciem założonych rezultatów w zakresie kosztowym, przychodowym oraz organizacyjnym.

Stanowisko: Członek Zarządu
1. Zarządzanie procesem sprzedaży
• Przygotowanie i wdrożenie strategii sprzedaży Spółki
• Koordynacja działań sprzedażowych i marketingowych
• Przejęcie kontraktu innego podmiotu medycznego
• Optymalizacja kosztów sprzedaży Spółki
2. Zarządzanie zmianą
• Prowadzenie działań naprawczych i restrukturyzacyjnych.
• Optymalizacja funkcjonowania Spółki z zakresie organizacyjnym i ekonomicznym

Stanowisko: Właściciel
• Sprzedaż produktów finansowych b2c i b2b
• Rozwój oferty sprzedażowej dla klientów
• Weryfikacja parametrów jakościowych sprzedaży
• Współpraca z instytucjami finansowymi

– Egzamin na kandydata na członka Rad Nadzorczych spółek z
udziałem Skarbu Państwa
– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.: Kurs na Auditora i Menedżera Systemu Zarządzania Jakością ISO 9000:2001

Radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie zespołem projektowym
Pozycja lidera w organizacji
– Komunikacja

 • Przyrost przychodów komercyjnych Spółki o ponad 60% w stosunku rocznym z 3 mln do 5 mln
 • Pozyskanie płatnika instytucjonalnego – firmy ubezpieczeniowej – w zakresie sprzedaży zabiegów operacyjnych
 • Przygotowanie i wdrożenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi klienta dla 120 pracowników 40% spadek skarg klientów związany z poziomem i jakością obsługi
 • Wzrost przychodów w stosunku rocznym o 35%
 • Utrzymanie bazy klientów i pozyskanie nowych w zakresie medycyny pracy
 • Koordynacja pracy sieci 800 agentów przy sprzedaży produktu finansowego
 • Samodzielne pozyskiwanie klientów
 • Przeprowadzenie kilkuset godzin szkoleń z wymienionego zakresu
Rafał

Rafał

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie excelowego praktyka.

Obszar szkoleń/Specjalizacja:
Komunikacja
Zarządzanie
Magazyn

Jestem certyfikowanym trenerem biznesu od ponad 8 lat intensywnie szkolę. Jestem także trenerem mentalnym z wieloma znaczącymi osiągnięciami w tym zakresie.

– CERTYFIKOWANY KURS TRENERA I – ego STOPNIA AKREDYTACJĄ MEN – International Trainers and Facilitators Federation
– PERSWAZYJNA PREZENTACJA GRUPOWA – Peter Cook Consulting
– NOWOCZESNA OBSŁUGA KLIENTA – Peter Cook Consulting
– SPOŁECZNE WYWIERANIE WPŁYWU – Peter Cook Consulting
– NOWOCZESNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – Peter Cook Consulting
– TEORIE OSOBOWOŚCI – Peter Cook Consulting

Komunikacja
Motywacja
Zarządzanie czasem
Cele – umiejętność budowania i monitorowania
Kontrola emocji
Trening wyobrażeniowy
Trening relaksacyjny

 • ZALBART Pracownik magazynowy od podstaw 2021
 • UKS CONCORDIA 1909 Techniki skutecznej komunikacji 2021
 • UKS ORLIK UJAZD Techniki radzenia sobie ze stresem 2021
 • AJ PROMOTIONS 2021 Komunikacja w sprzedaży Skuteczne techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • FUNDACJA NOWE HORYZONTY 2021 WE WROCŁAWIU Pracownik magazynowy Kurs asystencko-sekretarski Akcja Motywacja Kontrola emocji i radzenie sobie ze stresem

Skontaktuj się z nami

Dołącz do grona Klientów AY Prime i buduj z nami swoją przyszłość

Nasz  formularz nie wiąże Cię żadnymi zobowiązaniami. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania dotyczące naszych oferowanych usług i chętnie udzielimy Ci dokładnych informacji na każdy temat.

Contact Form