Pandemia – Niekoniecznie, ale chcemy podzielić się rozważaniami.

Gdy wybuchła pandemia można było słyszeć prawie wszędzie, że „Ponad połowa firm z branży szkoleniowej obawia się, że pandemia zabierze im większość albo nawet całość przychodów. Co trzecia przewiduje też rychłe cięcia zatrudnienia.” W przeciwieństwie do tych słów absolutnie nie było w nas zgody na taką tezę i wydaje się, że to prawdopodobnie uratowało nam tyłki.

Jednak, w świetle badań przeprowadzonych przez PIFS w dniach 21-23 marca 2020 r. na grupie 472 firm z sektora usług szkoleniowych, wnioski były prawie katastrofalne a bezsprzecznie były niepokojące:
„Ponad osiem na dziesięć ankietowanych przedsiębiorców spodziewa się anulowania zamówień, prawie tyle samo przewiduje duże utrudnienia w pozyskiwaniu nowych kontraktów, a ponad połowa obawia się opóźnień w płatnościach za już zrealizowane usługi. Wszystko to sprawia, że ponad połowa firm (54 proc) spodziewa się całkowitej utraty dochodów, co doprowadzi do fali zwolnień pracowników- przewiduje je co trzeci uczestnik sondażu.” (cytat z Rzeczpospolitej).

Dlaczego w takim razie naszej firmie udało się ten okres przetrwać w sposób nienaruszony? Jakim cudem udaje nam osiągnąć sukces i zwielokrotniać ilość obsługiwanych Klientów? Dlatego, że …….. Na pewno nie ma jednej oczywistej na to odpowiedzi, ale bezsprzecznie poniższe elementy odgrywają prawdopodobnie najistotniejsze znaczenie (kolejność bez znaczenia):

  1. Zapał
  2. Profesjonalizm
  3. Różnorodność
  4. Szukanie rozwiązań a nie skupianie się na problemie
  5. Relacyjność
  6. Rzetelność
  7. Waleczność
  8. Kreatywność
  9. Partnerstwo
  10. Zawsze chcemy więcej 😊

Na pewno powyższy „dekalog” ma jeden kluczowy mianownik, którym są ludzie tworzący naszą firmę. Wydaje się, że bez tych cech/umiejętności/kompetencji (na pewno coś jeszcze uleciało, ale chcieliśmy, aby było ich 10) nie udałoby nam się bez szwanku przejść trudnego okresu pandemii, w której jesteśmy i jeszcze długo będziemy (to nie mowa o wirusie, to mowa o zmianach zachodzących w gospodarce, polityce etc. – temat rzeka i nie o tym, nie o tym).

O czym w ogóle piszemy w tym artykule? Piszemy o tym, że klucza do sukcesu nie znajdziesz wtedy gdy jest łatwo/prosto czy wręcz z górki. Kluczowe są momenty krytyczne (wręcz czasami dramatyczne) i po tym poznać tych, którzy dadzą sobie radę we wszelakich uwarunkowaniach.

Konkludując: walcz i nigdy nie poddawaj się; bądź różnorodny w swoim zapale; stawiaj na relacyjność i partnerstwo (w kupie siła); kreatywnie szukaj rozwiązań; bądź rzetelny i profesjonalny ale oczywiście przede wszystkim bądź sobą i tyle 😊.