Co przyniesie nam Polski ład? Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą to zapnijcie pasy. W przyszłym roku zapłacisz rekordowo wielkie składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. Składki będą sięgać nawet 1600 zł. “Rzeczpospolita” informuje, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota ta może wzrosnąć do 1735 zł.

W Polsce posiadamy około 2 milionów osób prowadzących działalność gospodarczą. Przyszły rok to nowe zmiany, które mogą mocno wpłynąć na ich portfele. W zależności jaką decyzję podejmie rząd, przelew do ZUS może zwiększyć się w przyszłym roku nawet o 120 pln.

Według wyliczeń głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, wzrost składek będzie rekordowy. Wynosić on będzie 1600,33 zł z wyłączeniem zmian zawartych w Polskim Ładzie. Oczywiście musimy zaznaczyć, że jest to tylko prognoza dlatego że dokładną wartość składek poznamy w styczniu 2020 roku.

Eksperci spekulują jednak, że składka wzrośnie z obecnych 381,81 pln nawet do 406,63 pln miesięcznie. W takiej sytuacji wzrost składek o 9,8 procenta czyli 142,84 pln.

W takiej sytuacji możemy zaobserwować w ujęciu kwotowym wzrost do najwyższych wartości od czasu reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 roku. Jeśli posiłkować się będziemy skalą procentową jest to najwięcej od 2013 roku.

Musimy brać pod uwagę zmiany zaproponowane w programie Polski Ład. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtowo od przychodów (PIT-28) muszą spodziewać się wzrostu składki.

Obecnie wynosi ona 75 procent przeciętnego wynagrodzenia. Po wejściu Polskiego Ładu wzrośnie do 100 procent.

POLSKI ŁAD