Praca dla uchodźców z Ukrainy

Praca dla uchodźców – O możliwościach zatrudnienia pracowników z Ukrainy rozmawiano w piątek w Tragach Kielce. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy. Z danych WUP wynika, że w strukturze ofert pracy zgłaszanych dla obywateli Ukrainy widoczna jest przewaga stanowisk, które ze względu na swoją specyfikę, najczęściej zajmowane są przez mężczyzn. Częściowe rozwiązanie problemu zatrudnienia kobiet może przynieść zbliżający się okres prac sezonowych w branży HoReCa.

“Kilkadziesiąt osób, które do nas się zgłosiły, znalazły już pracę. Na razie chodzi o proste czynności, takie jak sprzątanie, ponieważ cały czas największym problemem jest bariera językowa” – zaznaczył Artur Kudzia, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Szkolenia dla uchodźców

Agnieszka Kubicka wicedyrektor WUP zwracała uwagę, że szkolenia z języka polskiego dla pracowników z Ukrainy umożliwia Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Refundacja kosztów kształcenia w przypadku podmiotów zatrudniających do dziewięciu pracowników wynosi 100 proc., a w przypadku pozostałych podmiotów – 80 proc. W 2022 roku środki z KFS dla woj. świętokrzyskie opiewają na ponad 5 mln złotych.

Ponadto przedsiębiorcy, chcący zatrudnić pracowników z Ukrainy mogą korzystać z dofinansowań szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. “Zwracamy do 80 proc. kosztów poniesionych na szkolenia, do 60 tys. złotych na firmę i 6 tys. na jednego pracownika. Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Cały czas mamy otwarty nabór dla nowych osób, które chcą skorzystać ze szkoleń. Projekt będzie trwał do czerwca 2023 roku, do wykorzystania mamy jeszcze 50 proc. dostępnych środków, czyli około 20 mln złotych” – poinformował Paweł Łaski prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które jest operatorem programu w regionie świętokrzyskim.

Rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wyraziła nadzieję, że wspólne działania ze strony pracodawców oraz publicznych służb zatrudnienia pomogą w szerokim udostępnieniu rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy. “Mamy jeszcze środki finansowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych, jak również Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które można wykorzystać, aby dokształcać i przekwalifikować pracowników z Ukrainy. Spotykamy się też z potencjalnymi pracownikami i przedstawiamy naszą ofertę. Mam nadzieję, że te wspólnie działania pomogą tym osobom znaleźć prace w naszym regionie” – powiedziała wicemarszałek.

Oferty pracy dla osób z Ukrainy przebywających na terenie województwa świętokrzyskie można znaleźć też na stronie internetowej projektpracaukraina.pl. Publikowane są one zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Autor publikacji P. Wiktora Dziarmaga

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i chciałbyś skorzystać z projektu zapraszamy do kontaktu.

Praca dla uchodźców