W roku 2022 zainteresowanie Krajowym Funduszem Szkoleniowym w dalszym ciągu posiada tendencję rosnącą. Przedsiębiorstwom, którym nie udało się skorzystać z projektu mają jeszcze okazję skorzystać z Rezerwy KFS 2022. 

Na wstępie chcielibyśmy Państwu po krótce przypomnieć czym jest projekt KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią przeznaczoną z Funduszu Pracy, która przeznaczoną jest na rozwój i kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców. Głównym Celem utworzenia jest reakcja na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. W efekcie zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niewystarczających kompetencji.

Należy pamiętać, że wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udziela się na zasadach pomocy de minimis.

W roku 2022 zaobserwowaliśmy, że bardzo szybko zostały uruchomione środki z Rezerwy KFS 2022. Jeśli jako pracodawca nie udało ci się skorzystać z projektu w pierwszym jego etapie bądź chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej  zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy także do kontaktu za pośrednictwem Facebooka oraz Linkedin. Nasze doświadczenie i zainteresowanie projektem od początku jego istnienia gwarantuje satysfakcje ze strony klienta.

Podsumowując, ze względu na aktualną sytuację geopolityczną widzimy ogromną szansę dla Polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają cudzoziemców i nie tylko. 

Rezerwy KFS 2022