Rezerwy Krajowego Funduszu szkoleniowego – Jednym z nowości opublikowanych na ramach decyzji Rady Rynku Pracy jest dodatkowy priorytet. Priorytet wpisuje się w Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nowością jest pojawienie się priorytetu ”E”, który brzmi następująco:

”E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.”

Na Rezerwy do wydania zostanie przeznaczona kwota do 54 938 tys. zł informuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Komplet informacji dotyczących pozostałych rezerw na rok 2023 znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z priorytetami podstawowymi oraz kompletem informacji o projekcie.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania zapraszamy również do kontaktu. Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na wszystkie dodatkowe pytania projektowe.

Rezerwy Krajowego Fundusz Szkoleniowego