Obserwując rynek pracy oraz inwestycje przedsiębio0rców w szkolenia pracowników można zauważyć, że większość przedsiębiorców napotyka problemem utrzymania pracowników – szczególnie w ostatnim okresie. Oczywistym jest, że filarem większości  przedsiębiorstw są jego pracownicy. Umiejętności oraz nastawienie pracowników wpływają na tempo rozwoju firmy oraz jej konkurencyjność  na rynku. Mając na uwadze dobro instytucji  oraz stały jej rozwój, najlepszą metodą jest inwestowanie w szkolenia. Efektem jest Wzrost konkurencyjność i innowacyjność firmy.

Badanie rynku pracy jasno wykazują, że najczęstszym powodem zmiany pracy jest chęć rozwoju zawodowego.

Kluczowym elementem dot. podziału szkolenia pracowników jest przeprowadzanie wstępnego audytu, który wykaże słabe strony danej organizacji. Ponadto kluczowym elementem jest słuchanie zespołu. Będzie on mógł jednogłośnie wskazać obszar wymagający interwencji w formie szkolenia. Pamiętajmy jednak, że każda forma rozwoju kompetencji pracownika powinna być ściśle powiązana ze strategią firmy.

Kierując pracowników na szkolenie powinieneś jasno określić swoje oczekiwania, czyli wyjaśnić w jaki sposób  szkolenia pracowników mają przełożyć się na efektywność w pracy. Dzięki jasnym zasadom pracodawca będzie znał korzyści wynikające z tej inwestycji, a pracownik będzie miał świadomość, że ma wpływ na pozycje firmy.

Dokształcanie i wykwalifikowanie już zatrudnionej kadry staje się alternatywą dla wymiany kadry. Koszty zrekrutowania, wdrożenia są o wiele większe niż sama inwestycja w szkolenia. Dodatkowo warto pamiętać, że fakt zrekrutowania pracownika nie daje nam żadnej pewności utrzymania zatrudnienia. W najbliższym czasie, zaś inwestowanie w obecnych pracowników wzbudza w  nich pewnego rodzaju poczucie wartości.

Szkolenia pracowników