Trening zespołów

 

Dla kogo

Menadżerowie średniego i wyższego szczebla z pracownikami działającymi w zespołach lub same zespoły pracowników.

Ramowy program

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których wiedza przekazywana jest w formie mini wykładów, wielu ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz  dyskusji moderowanych.

Realizowane jest w następstwie szkolenia z efektywnej komunikacji lub przynajmniej wykonania przez każdego z uczestników profilu osobowości persolog® (dla środowiska: praca).

Program obejmuje tematykę:

1) Podstawy budowania silnych zespołów

2) Poznanie dynamiki zespołu i jej wykorzystanie

3) Formy współpracy w ramach zespołu

4) Składowe wydajności zespołu

5) Komunikacja w zespole

6) Wymiana informacji zwrotnych

7) Współpraca w zespole – analiza własnych atutów

8) Współpraca w zespole – zrozumienie innych członków zespołu na podstawie ich profili osobowości

9) Współpraca w zespole – określenie panujących w zespole tendencji zachowań

10) Współpraca w zespole – podsumowanie i plan działania

11) Podnoszenie wydajności zespołu – wyostrzenie nadrzędnego celu zespołu

12) Podnoszenie wydajności zespołu – usprawnianie procesów zachodzących w zespole

13) Podnoszenie wydajności zespołu – podsumowanie i plan działania

 

Czas trwania

2 x 7 godz. zegarowych

Wykorzystywana metodologia

Persolog®; uczestnicy otrzymują zeszyty zawierające teorię i ćwiczenia.

Trener realizujący usługę

Oskar Kazibudzki – certyfikowany trener persolog® w zakresie treningu zespołów

Trening zespołów na bazie persolog®

 

 

Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie z Efektywnej komunikacji na bazie DISK, wykonały własny profil zachowań (wg modelu persolog®), pracują w zespołach i chcą wiedzieć więcej o tym, jak zwiększyć efektywność zespołu i jak najlepiej wykorzystywać atuty jego członków.

Działanie w zespole pozwala na synergię, która prowadzi
do zwielokrotnienia wyników naszej pracy, natomiast konflikty
i niezrozumienie w zespole, może skutecznie uniemożliwić realizację celów. Dlatego umiejętność pracy w jednym zespole, staje się często kluczowa dla realizacji ambitnych celów, projektów, czy misji.

Trening zespołów to warsztat, który pozwala zrozumieć naszą rolę w zespole, role pełnione przez inne osoby, zrozumieć wagę konfliktów i poprawić synergiczną pracę członków zespołu
w realizacji wspólnego celu.

 

Korzyści ze szkolenia

 • zrozumiesz swoją i innych role w zespole
 • zrozumiesz swój wpływ na pozostałych
 • nauczysz się skuteczniej rozwiązywać konflikty
 • dowiesz się, co myślą o to tobie inni członkowie zespołu
 • zaplanujesz wspólną pracę nad wybranym projektem
 • podczas zadań i symulacji przećwiczysz pracę z zespołem

 

 

 

Trening zespołów składa się z czterech modyfikowalnych sekcji:

Forma szkolenia:                     warsztaty

Materiały:                               zeszyt uczestnika zawierający podstawowe informacje i zestaw ćwiczeń

Różnica miedzy wersją LIGHT i POWER

Każda wersja tego warsztatu składa się z czterech obszarów:

 1. Podstawy budowania silnych zespołów
 2. Współpraca w zespole wg Modelu osobowości persolog
 3. Poprawa komunikacji w zespole
 4. Podnoszenie wydajności zespołu

Wszystkie obszary mogą ulegać modyfikacją w zależności od potrzeb u danego Klienta. Pokrótce omówię podstawowe modyfikacje:

Ad1

W zakresie podstaw budowania zespołów zawierają się najważniejsze praktyczne wskazówki i teorie w tym zakresie (np. model EMPOWER). W zależności od zespołu możemy dopasować tą część pod względem zagadnień najbardziej dopasowanych do danego przedsiębiorstwa.

 

Ad2

Najmniej modyfikowalna cześć, wymagająca wcześniejszego wykonania profilu zachowań persolog® lub przejścia szkolenia Efektywna komunikacja.

 

Ad3

W tym module największy nacisk kładziony jest na dokładną komunikację, udzielanie i dawanie feedback’u, efektywne wydawanie poleceń i radzenie sobie z konfliktami w zespole.

 

Ad4

Najbardziej modyfikowalny obszar warsztatu. Często pracujemy tu na konkretnym projekcie Klienta i w zależności od ilości czasu przepracowujemy od jednego do kilku aspektów i wyzwań w danym projekcie.

W wersji LIGHT warsztatu wykonujemy 1 i 2 moduł pełny, natomiast 3 pełny z podstawowymi ćwiczeniami, a czwarty jedynie w jednym lub dwóch  aspektach.

W wersji POWER mamy dwie opcje:

 1. Wszystko to samo co w LIGHT plus skrócona wersja Komunikacji persolog®. W sytuacji kiedy uczestnicy nie mieli tego szkolenia plus w module czwartym realizujemy do 3 aspektów
 2. Wszystko to co w wersji LIGHT plus w module 3 wykonujemy zaawansowane ćwiczenia, a w module 4 poruszamy do 5 aspektów w zakresie projektu lub zespołu