W ostatnim naszym artykule – “Zawody przyszłości – sprawdź jaki zawód warto wybrać!” wraz z Panem Dariuszem Frejnagel, poruszyliśmy kwestię związane z rozwojem technologii a jej wpływem na nasze życie zawodowe. W kolejnej odsłonie przyjrzymy się bliżej, które z kompetencji nowoczesny pracownik powinien przyswoić, aby dostosować się do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

Czy jesteście w stanie wskazać uniwersalne kompetencje, które pozwolą się odnaleźć na rynku pracy jutra – niezależnie od tego, w jaką stronę ten rynek podąży?

Dariusz Frejnagel (AY Prime www.ayprime.pl) odp:

Dziś nie wiemy jeszcze, jakich profesji będzie potrzebował rynek przyszłości. Wiemy natomiast, na jakie kompetencje należy już dzisiaj postawić. Niektóre trendy i zmiany odczuwamy w Polsce już teraz, a o wielu innych czytamy w badaniach zagranicznych. W efekcie prowadzonego przez Uniwersytet w Phoenix projektu badawczego autorzy raportu Future Work Skills 2020 (Anna Davies, Devin Fidler, Marina Gorbis) wyodrębnili sześć kluczowych zmian, które kształtują współczesne warunki pracy i prowadzenia biznesu a są nimi:

Rozwój sztucznej inteligencji

Pracownik coraz rzadziej jest zaangażowany w pracę powtarzalną. Nie ma już potrzeby pracy „przy taśmie”, gdyż firmy masowo wprowadzają do swojej działalności maszyny lub oprogramowanie, dzięki czemu można zredukować zatrudnienie lub przesunąć pracowników do prac kreatywnych.

Nowe media

Elektroniczne środki przekazu, czyli media społecznościowe oraz komunikatory internetowe, wychodzą poza standardowe ramy języka. Wymuszają one natychmiastową odpowiedź i konieczność sprawdzania co chwilę powiadomień, aby nieustannie być „na czasie”. Wprowadza to konieczność selekcji informacji oraz posługiwania się językiem obrazkowym, a także skrótem myślowym.

Super struktury organizacyjne

Rozwój technologii społecznościowych wpływa także na sposób prowadzenia pracy, w tym na produkcję i dystrybucję. Produkty są projektowane przy współpracy zespołu z różnych krajów, produkcja jest w innym kraju niż siedziba firmy, a dystrybucja prowadzona jest na cały świat. Zasięg i zróżnicowanie kulturowe firm są globalne i coraz bardziej postępujące.

Przeliczalny świat – big data

Ogromna ilość danych zgromadzona w urządzeniach elektronicznych w połączeniu z potężną mocą przeliczeniową komputerów pozwala tworzyć algorytmy, profile, segmentację i podejmować decyzje w oparciu o te mechanizmy, co sprawia, że wszystkie kluczowe decyzje zostają oparte o miliony cyferek zebranych podczas analiz i wywiadów.

Wzrost długości życia

Wydłuża się czas aktywności zawodowej i pojawiają się nowe modele rozwoju kariery pracownika. W firmach pracuje coraz więcej osób w wieku powyżej 50 lat. Zmusza to przedsiębiorców do precyzowania swojej oferty pod daną ścisłą grupę odbiorców.

Globalnie połączony świat

Rozwój łączności globalnej powoduje konieczność dostosowania sposobu pracy do ciągłej wymiany informacji i szybkiego reagowania na docierające sygnały rynkowe, co jest także nieodłączną częścią social media.

W raporcie Future Work Skills 2020 wyróżniono 10 najważniejszych kompetencji, które powinniśmy przyswoić. Według autorów artykułu są one niezbędne do życia i pracy w tak dynamicznie rozwijającym się świecie. A są to:

  • Wywnioskowanie: jako umiejętność znalezienia głębszego znaczenia i sensu rzeczy, dostrzegania znaczeń, które nie są widoczne w początkowej fazie obserwacji.
  • Inteligencja społeczna: empatia, umiejętność łatwego wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, rozumienia ich potrzeb, a także stymulowania pożądanych przez nas reakcji i postaw. Czytanie emocji, budowanie zaufania i otwartości społecznej.
  • Nieszablonowe myślenie adaptacyjne: sprawność w tworzeniu nowych odpowiedzi na problemy poprzez rozwiązania wykraczające poza utarte schematy. Umiejętność szybkiej reakcji na zmiany i nagłego dopasowania się do sytuacji.
  • Kompetencje międzykulturowe: umiejętność funkcjonowania w różnych środowiskach kulturowych.
  • Synteza danych: umiejętność zestawiania ze sobą dużych partii danych w celu uzyskania wiedzy, która pozwala na argumentację opartą na liczbach.
  • Biegłość w nowych mediach: umiejętność krytycznej oceny informacji krążącej w mediach społecznościowych oraz tworzenia treści dostosowanej do specyfiki odbiorcy w celu osiągnięcia korzyści.
  • Multidyscyplinarność: biegłość w zrozumieniu i syntezie wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin.
  • Myślenie projektowe: intuicyjna metoda pracy, dzięki której powstają innowacje łączące elementy inżynierii, biznesu, designu oraz nauk społecznych. Umiejętność przełożenia skomplikowanych zadań na szereg prostych, wzajemnie powiązanych działań, których realizacja prowadzi do pożądanych wyższych efektów.
  • Radzenie sobie z przeładowaniem informacyjnym: umiejętność selekcji i odnajdywania znaczenia w szumie informacyjnym także w mediach społecznościowych. Wiąże się to z szukaniem drugiego dna w zwykłych dawkach informacji, które w połączeniu z posiadaną wiedzą dają nowe wnioski.
  • Współpraca wirtualnych zespołów: umiejętność efektywnej i zaangażowanej pracy bez wymaganej fizycznej obecności członków zespołu. Praca za pośrednictwem komunikatorów, wirtualnych platform, dysków wirtualnych itp. prowadzi do stanu, kiedy nie musimy być fizycznie w biurze, aby wykonywać tą samą pracę.

Czy posiadasz te umiejętności? Dołącz do AY Prime i rozwiń skrzydła z nami – Your time is NOW!