Dofinansowania do szkoleń

Przy naszej pomocy każdy pracodawca ma możliwość skorzystania z projektu Krajowego Funduszu Szkoleniowego dlatego każda firma, która zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o prace może uzyskać dodatkowe środki na organizację niezbędnych dla nich szkoleń.

Kwota dostępna w ramach dofinansowania KFS nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że na jednego pracownika pracodawca może  uzyskać nawet do 16 tysięcy Złotych.

W tym toku pozyskane środki można przeznaczyć między innymi na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
  • sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji, lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach współpracy w pełni wspieramy kwestie formalne wiążące się z projektem dofinansowania. Każdy z urzędów ogłasza własne terminy składania wniosków o pozyskanie środków. Jako AY Prime na rzecz naszych Klientów monitorujemy terminy w całym kraju dlatego nie musisz więc bać się o to, że przegapisz czas w jakim należy złożyć stosowne dokumenty. Realizatorem szkoleń KFS powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług. AY Prime posiada wszelką niezbędną certyfikację, co świadczy o jakości świadczonych przez nas usług. Pomagamy naszym Klientom kształcić swoich pracowników, ale również dbamy o to, aby mogli korzystać z dostępnych do tego środków. Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala podnosić kompetencję i nie uszczupla budżetu firmowego. Jeżeli chcesz kształcić swoich pracowników korzystając z dostępnych do tego programów skontaktuj się z nami. Wspólnie dopasujemy odpowiednie możliwości, a Ty nie podniesiesz przy tym żadnych kosztów.

Dofinansowania