KFS to projekt, o którym wiele pracodawców i pracowników nie zdaje sobie sprawy. Jeśli nigdy nie usłyszałeś o tym projekcie zapraszamy do krótkiego FAQ.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – Jednym z podstawowych aspektów naszego życia jest oczywiście nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji czy umiejętności. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza na nas nieustanne działanie mające na celu zwiększanie naszych umiejętności oraz wartości jako pracownika na rynku pracy.

W dzisiejszych czasach nieustanny rozwój stał się podstawą egzystowania pracownika względem rynku pracy. Łatwy i powszechny dostęp do informacji umożliwia bogaty wybór szkoleniowy. Rozwój technologii oraz cyfryzacja naszego życia powoduje, że w wielu przypadkach do podjęcia działania w celach edukacyjnych wystarczy nam czasami tylko komputer z dostępem do internetu.

Kształcenie ustawiczne może być kwestią indywidualną, oraz narzucone odgórnie przez pracodawcę. Firmy w wielu przypadkach inwestują w pracownika podnosząc jego kwalifikacje.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 będzie wspomagał pracodawców chcących inwestować w swoją kadrę i rozwój ich umiejętności. Skorzystać może praktycznie każdy wpisujący się w priorytety wydatkowania, które zostaną opublikowanie niebawem. Fundusz oferuje od 80 do nawet 100% finansowania szkolenia.

Warunkiem udziału w projekcie musi być realizacja szkoleń, która będzie miała bezpośredni wpływ na podnoszenie kompetencji uczestnika projektu. Jednym z bardzo częstych praktyk projektowych jest możliwość oraganizacji kształcenia ustawicznego zawodów deficytowych.  Korzystanie z odpowiednich narzędzi umożliwia bezpośrednią pomoc w podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

W każdej firmie w naszej opinii inwestycja w pracownika jest jedną z najważniejszych rzeczy.  To właśnie od zespołu, który zbudujemy zależą wyniki naszego przedsiębiorstwa.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023