PARP- Co to jest oraz na czym polega

Skrót PARP oznacza Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania Agencji jest wspieranie rozwój gospodarki, czyli realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz unijnych. Działa na mocy ustawy  Dz.U. z 2020r poz. 299.

Na co przeznaczyć dofinasowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na szkolenia pracowników przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych podobnie jak osoby przewidziane do awansu. w rezultacie jeśli spełniasz warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej to wesprzemy  cię w dalszych działaniach. Jesteśmy firmą wpisaną do bazy usług rozwojowych, która pozwoli ci zrealizować potrzeby szkoleniowe.

Ile możesz otrzymać ?

Kwota dotowana jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstw oraz Makroregionu, ale może wynieść do 80% wartości danego projektu. Pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

PARP

Nie wiesz jak zacząć? Chętnie pomożemy zdobyć środki i powiększyć twoje kompetencje! Zapraszamy do kontaktu

PARP