Priorytety wydatkowania KFS 2024

W nadchodzącym roku 2024, Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) kładzie nacisk na inwestycje w rozwój kompetencji pracowników. Priorytety te zostały precyzyjnie sformułowane przez Ministra ds. Pracy we współpracy z Radą Rynku Pracy, skupiając się na kluczowych obszarach wsparcia. W rezultacie Oto główne priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2024:

 1. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Nowych Technologiach i Procesach Pracy.

  W dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczność zależy od adaptacji do nowych procesów i technologii. KFS kieruje swoje środki na szkolenia, które umożliwią pracownikom efektywne korzystanie z nowinek technologicznych, zapewniając konkurencyjność na rynku.

 2. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Zawodach Deficytowych Lokalnego Rynku Pracy.

  Dla utrzymania równowagi na rynku pracy, KFS inwestuje w szkolenia dostosowane do lokalnych potrzeb, zwłaszcza w obszarach o szczególnym zapotrzebowaniu na specjalistów. Priorytetem jest rozwój zawodowy pracowników dostosowany do lokalnych realiów.

 3. Wsparcie Powracających na Rynek Pracy oraz Rodzin Wielodzietnych.

  Osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi oraz członkowie rodzin wielodzietnych otrzymają wsparcie KFS. Programy edukacyjne pomogą im skutecznie powrócić na rynek pracy, wspierając równocześnie rozwój społeczności.

 4. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Umiejętnościach Cyfrowych.

  W erze cyfrowej, umiejętności cyfrowe są niezbędne. KFS dedykuje środki na szkolenia, które rozwijają kompetencje związane z obsługą nowoczesnych technologii, umożliwiając pracownikom efektywne funkcjonowanie w cyfrowym środowisku.

 5. Wsparcie Pracowników Branży Motoryzacyjnej.

  Branża motoryzacyjna stanowi ważny sektor gospodarki. Priorytetowe szkolenia obejmują nowości związane z rozwojem samochodów elektrycznych, inteligentnych systemów transportowych i ekologicznych rozwiązań.

 6. Wsparcie Osób Powyżej 45 Roku Życia.

  Doświadczenie osób powyżej 45 roku życia jest cenne. KFS umożliwia im rozwijanie nowych umiejętności, umacniając jednocześnie ich pozycję na rynku pracy.

 7. Wsparcie Pracodawców Zatrudniających Cudzoziemców.

  Integracja cudzoziemskich pracowników staje się priorytetem. Specjalistyczne szkolenia kulturowe i językowe mają na celu zwiększenie efektywności zespołów wielokulturowych.

 8. Wsparcie Zarządzania Finansami i Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym w Przedsiębiorstwach.

  KFS skupia się na podniesieniu kompetencji zarządczych. Szkolenia z zakresu zarządzania finansami mają na celu zwiększenie stabilności przedsiębiorstw i minimalizację ryzyka sytuacji kryzysowych.

Podsumowując, priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2024 skupiają się na efektywnym dostosowaniu się do zmian na rynku pracy. Wspieramy inicjatywy związane z tymi priorytetami i serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu skorzystania z naszej pomocy przy realizacji projektów szkoleniowych. Wspólnie osiągniemy sukces!

Priorytety wydatkowania KFS 2024