Rekrutacja – w podstawowym znaczeniu potocznym jest elementem procesu zarządzania zasobami ludzkim, jest to ustalony proces naboru osób do pracy. Ogólna definicja rekrutacji jest elementem procesu zatrudnienia np. Jednym z jego elementów jest zachęcenie odpowiednio dużej liczby kandydatów do złożenia aplikacji na dane stanowisko.

Wyróżniamy szereg różnych rodzajów rekrutacji:

Ze względu na pozyskanie pracowników i jego źródło:

 • rekrutację wewnętrzną – Kandydatami są pracownicy pracujący wewnątrz organizacji takich jak awanse, lub przesunięcia na tym samym poziomie np. przejście do innego projektu.
 • rekrutację zewnętrzną – Kandydatami są osoby pracujące poza organizacją

Ze względu na zakres rynku pracy:

 • rekrutację wąską – Wąska grupa docelowa np. specjaliści
 • rekrutację szeroką – Szeroka grupa odbiorców
 • rekrutacja jawna – Publiczna oferta pracy (dostępna dla wszystkich)
 • rekrutacja niejawna – Nie są publiczne i dostępne dla wszystkich, lub zostały opublikowane bez danych pracodawcy.

Przykładowe etapy rekrutacji:

 • Określenie profilu poszukiwanego kandydata
 • Ogłoszenia – tworzenie i publikacja ogłoszeń
 • Tworzenie długiej listy kandydatów – na podstawie otrzymanych zgłoszeń
 • Tworzenie krótkiej listy kandydatów – selekcja na podstawie braku wymaganych kwalifikacji
 • Zastosowanie różnych technik naboru kandydatów np. techniki symulacyjne
 • Sprawdzenie referencji
 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika
 •  Negocjacje warunków zatrudnienia

Przykładowe techniki i narzędzia:

 • rozmowa kwalifikacyjna
 • wywiady indywidualne
 • testy wiedzy lub kompetencji
 • referencje (ustne, pisemne)
 • wywiady panelowe
 • dyskusje grupowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji, lub poszukujesz firmy zajmującą się rekrutacjami stałymi zapraszamy do kontaktu!

Rekrutacja