Rezerwy KFS 2024

W roku 2024 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) kieruje swoje środki na priorytety związane z rozwojem społeczeństwa i edukacją. Z radością przedstawiamy określone priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS, oparte na decyzji Rady Rynku Pracy. Obszary te obejmują:

  • Wsparcie kształcenia pracowników instytucji społecznych,
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Pracujący w szczególnych warunkach
  • Branże kluczowe dla rozwoju regionu.

Priorytety Wydatkowania Środków Rezerwy KFS 2024:

A. Wsparcie kształcenia pracowników instytucji społecznych. Projekt skoncentrowany na pracownikach różnych instytucji społecznych, w tym Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej. Priorytet obejmuje także pracowników spółdzielni społecznych i przedsiębiorstw społecznych.

B. Wsparcie kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności poprzez specjalistyczne szkolenia dostosowane do ich potrzeb.

C. Wsparcie kształcenia pracowników ze szczególnymi warunkami zatrudnienia. Środki kierowane dla tych, którzy przez minimum 15 lat pracowali w szczególnych warunkach, a nie mają prawa do emerytury pomostowej. Celem jest rozwijanie umiejętności i dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku pracy.

D. Wsparcie kształcenia w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju regionu. Priorytetowe obszary to te, które wpisują się w dokumenty strategiczne i plany rozwoju regionu. Inwestycje edukacyjne mają na celu wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki.

Priorytety KFS na rok 2024 to inwestycja w rozwój edukacyjny i społeczny. Wierzymy, że te inwestycje przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Mamy nadzieje, że zwiększą szanse na zatrudnienie oraz stworzenia lepszych warunków życia dla wielu osób. Jeśli Państwa firma potrzebuje wsparcia przy realizacji projektu, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi do współpracy i oferujemy profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi.

 Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, aby razem przyczynić się do rozwoju edukacyjnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Wspólnie możemy osiągnąć więcej!

rezerwy kfs 2024