Szkolenia miękkie nie dotyczą umiejętności i wiedzy technicznej ani specjalistycznej, ale są tak samo istotne, jak szkolenia twarde. Szkolenia  managerskie są nastawione na rozwój wybranych kompetencji. Często jest to pełny projekt z planem rozwoju. Projekt to przede wszystkim projektowanie działań w odniesieniu do celów biznesowych, jakie organizacja stawia przed swoją kadrą kierowniczą.

Podczas szkolenia pracuje się nad cechami uczestników, by ułatwić im ich pracę i komunikacje interpersonalną. Uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą skutecznej komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, a także umiejętności negocjacji w konflikcie. Bardziej ukierunkowane szkolenia obejmują także np. rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, a także budowanie własnej asertywności i pewności siebie. Aby wykonywać swoje obowiązki w pracy musimy również rozwijać kompetencje interpersonalne.

Szkolenia miękkie – Jakie wybrać? Jakie tematyki są najpopularniejsze?

  1. Szkolenia managerskie – obejmują one między innymi rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, budowania zespołu oraz umiejętności motywacyjne.
  2. Szkolenia sprzedażowe – obejmują m.in. techniki sprzedaży aby uzyskać umiejętności negocjacji biznesowych, obsługi i budowania relacji.
  3. Zarządzanie czasem – celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w pracy. Rozwijamy kompetencje takie jak: określenia priorytetów, nabycia kompetencji organizacji pracy oraz pracy pod presją czasu.
  4. Komunikacja interpersonalna – należy do umiejętności, które powinny być stale rozwijane. Umiejętności, które nabywa Pracownik to techniki zadawania pytań, aktywnego słuchania, wiedzy z zakresie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przekazywania informacji.
  5. Rozwiązywania konfliktów – Pracownicy nabywają kluczowe umiejętności rozwiązywania konfliktów czy umiejętności w odniesieniu do realiów swojej codziennej pracy.