admin

About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 50 blog entries.

Szkolenie pracowników a korzyści

2021-04-26T11:32:17+00:00

Obserwując rynek pracy oraz inwestycje przedsiębio0rców w szkolenia pracowników można zauważyć, że większość przedsiębiorców napotyka problemem utrzymania pracowników – szczególnie w ostatnim okresie. Oczywistym jest, że filarem większości  przedsiębiorstw są jego pracownicy. Umiejętności oraz nastawienie pracowników wpływają na tempo rozwoju firmy oraz jej konkurencyjność  na rynku. Mając na uwadze dobro instytucji  oraz stały jej rozwój, najlepszą metodą jest inwestowanie w szkolenia. Efektem jest Wzrost konkurencyjność i innowacyjność firmy. Badanie rynku pracy jasno wykazują, że najczęstszym powodem zmiany pracy jest chęć rozwoju zawodowego. Kluczowym elementem dot. podziału szkolenia pracowników jest przeprowadzanie wstępnego audytu, który wykaże słabe strony danej organizacji. Ponadto kluczowym [...]

Szkolenie pracowników a korzyści2021-04-26T11:32:17+00:00

Krajowy fundusz szkoleniowy – Analiza konkurencji

2021-04-30T08:43:12+00:00

Krajowy fundusz szkoleniowy - Analiza konkurencji w obszarze pozyskiwania dofinansowania z projektu Ze względu na chęć podnoszenia naszych kwalifikacji, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie analizy rynku konkurencji. Ze względu na to skupiliśmy się na firmach konkurencyjnych, które świadczą podobną usługę do naszej. Nie ukrywamy, wnioski bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Konkluzje po analizie rynku przedstawiamy poniżej: Jesteśmy jedną z trzech najbardziej elastycznych firm z obszaru organizacji szkoleń oraz dofinansowań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jesteśmy w stanie (jako nieliczni) pozyskać dofinansowanie do szkoleń na poziomie 100%. Posiadamy jedną z największych ofert szkoleniowych. Krajowy fundusz szkoleniowy charakteryzuje się tym, że pozostawiamy Klientom dowolność w [...]

Krajowy fundusz szkoleniowy – Analiza konkurencji2021-04-30T08:43:12+00:00

KFS w pigułce

2021-05-04T08:01:53+00:00

KFS jest to projekt, o którym wielu przedsiębio0rców nie zdaję sobie sprawy. Jeśli nie pierwszy raz usłyszałeś właśnie o tym funduszu, to koniecznie przeczytaj artykuł do końca! Kształcenie jest jednym z ważniejszych aspektów życia, o ile nie rzec najważniejszym.  Sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób jest zainteresowanych zmianą lub podwyższaniem kwalifikacji. Żyjemy w dobie globalizacji, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej. W systemach edukacyjnych państw europejskich systematycznie wzrasta znaczenie koncepcji „uczenia się przez całe życie”. Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualnej jednostki.  Może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę. W takim przypadku [...]

KFS w pigułce2021-05-04T08:01:53+00:00

Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy

2021-05-05T06:54:45+00:00

Co warto wiedzieć na początek? Praca tymczasowa i rekrutacje stałe. Rekrutacja dobranych odpowiednio pracowników stanowi na ten moment nie lada wyzwanie na rynku. Bardzo często odbieramy telefony od Klientów, którzy potrzebują Pracowników na masową skale lub też poszukują na rynku Specjalistów z danej branży. Potrzebujesz Pracowników tymczasowych? Nie chcesz ponosić kosztów związanych z obsługą Pracownika? Świetnie ? współpraca z agencją pracy będzie dla Ciebie. Praca tymczasowa nie bez powodu nazywana jest leasingiem pracowniczym. Osoba zatrudniona na zasadach leasingu pracowniczego wykonuje swoje obowiązki w danym Przedsiębiorstwie, ale formalnie jest zatrudniona w firmie pośredniczącej. To właśnie agencja pracy przejmuje na siebie wszystkie [...]

Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy2021-05-05T06:54:45+00:00

IT – Gdzie najwięcej pracy w 2021 roku?

2021-05-06T14:18:59+00:00

Jak podkreślają eksperci ,wśród branż, które oferowały najwięcej pracy w 2020 roku dominował sektor związany z IT. Potwierdziły się wcześniejsze prognozy.  Branża IT nie tylko pozostanie stabilna, ale wręcz będzie nadal mocno się rozwijać. W 2020 roku takim impulsem stało się wzmożone zapotrzebowanie na oprogramowanie. Gdy spojrzymy na stanowiska skupione wokół IT i zsumujemy dane zauważymy, że rzeczywiście to tu działo się najwięcej.  Pracownicy specjalizujący się w nowoczesnych technologiach i usługach informatycznych otrzymali takich propozycji aż 9,8 tys. (czyli o 2,4% więcej niż jeszcze w roku 2019). Poza tym na pracę mogli liczyć eksperci od oprogramowania komputerowego, dla których pojawiło [...]

IT – Gdzie najwięcej pracy w 2021 roku?2021-05-06T14:18:59+00:00

Kroki działań w pozyskaniu dofinansowania KFS

2021-03-11T08:05:47+00:00

Kroki działań mających na celu pozyskanie dofinansowania z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) Odpowiedz sobie na pytanie – jakie potrzeby szkoleniowe mają Twoi pracownicy? Jakie szkolenia wpłyną na podniesienie kompetencji Twojej kadry? Jeśli zdiagnozowałeś potrzebę szkoleniową to świetnie. Jeśli zaś jesteś na etapie dokonania analizy to chętnie wesprzemy Twoją Firmę w zrealizowaniu badania. Zastanawiasz się kiedy pojawi się szansa na pozyskanie dofinansowania na szkolenia? Możesz być spokojny  gdyż na bieżąco analizujemy ramy czasowe w jakich dany nabór pojawi się pod dedykowany lokalny rynek pracy. Nie masz czasu na sporządzenie niezbędnej dokumentacji mającej na celu pozyskanie dofinansowania? Przejmiemy na swoje barki wszelką [...]

Kroki działań w pozyskaniu dofinansowania KFS2021-03-11T08:05:47+00:00

Priorytety 2021 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2021-03-09T12:17:07+00:00

W 2021 roku pracodawca będzie mógł wystąpić o przyznanie środków na kształcenie w rezultacie wprowadzonych priorytetów.   -wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność -wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych. socjalnych, psychologów, terapeutów, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki. Bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; -wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; -wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; -Kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej [...]

Priorytety 2021 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy2021-03-09T12:17:07+00:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2021-03-04T11:31:10+00:00

PARP- Co to jest oraz na czym polega Skrót PARP oznacza Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem działania Agencji jest wspieranie rozwój gospodarki. Parp realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz unijnych. Działa na mocy ustawy  Dz.U. z 2020r poz. 299. Na co przeznaczyć dofinasowanie? Dofinansowanie można przeznaczyć na szkolenia pracowników przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych podobnie jak osoby przewidziane do awansu. w rezultacie jeśli spełniasz warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej to wesprzemy  cię w dalszych działaniach. Ile możesz otrzymać ? Kwota dotowana jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstw oraz Makroregionu.  Wsparcie może wynieść do 80% wartości [...]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości2021-03-04T11:31:10+00:00

Priorytety wydatkowania KFS w 2020 roku

2021-03-01T11:46:19+00:00

Wspominamy  priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020. W pierwszej kolejności wsparciem kształcenia ustawicznego zostały obdarowywane osoby powracające na rynek pracy. Przerwa dotycząca sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Zaraz poniżej jako priorytet drugi wpisują się osoby po 45 roku życia. Trzecim priorytetem co jest  wsparcie zawodowego kształcenia osób zidentyfikowanych jako zawody deficytowe. Przedstawione 3 główne priorytety umożliwiają pozyskanie środków na szkolenia. Ostatnim na liście Krajowego funduszu szkoleniowego w 2020 roku było wsparcie kształcenia pracowników zatrudnionych.

Priorytety wydatkowania KFS w 2020 roku2021-03-01T11:46:19+00:00
Go to Top