Dofinansowania

Dofinansowanie Szkoleń 2024

2024-02-27T14:15:49+00:00

Dofinansowanie Szkoleń 2024: Jak Skorzystać i Jakie Zyski Przynosi? W 2024 roku, dostęp do wysokiej jakości szkoleń stanowi kluczowy czynnik determinujący sukces zawodowy. Jednakże, koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji mogą stanowić znaczący obciążnik dla wielu osób oraz firm. Na szczęście istnieją różne formy wsparcia finansowego, które umożliwiają uczestnictwo w szkoleniach bez nadmiernego obciążenia budżetu. Fraza "dofinansowanie szkoleń 2024" nabiera zatem istotnego znaczenia dla osób poszukujących takiego wsparcia. Korzyści Dofinansowania Szkoleń: Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych: Dofinansowanie szkoleń otwiera drzwi do nowych możliwości edukacyjnych. Umożliwia pracownikom i pracodawcom rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w dynamicznym środowisku biznesowym. Zwiększenie Efektywności Pracy: Uczestnictwo w [...]

Dofinansowanie Szkoleń 20242024-02-27T14:15:49+00:00

Nabór KFS 2024: Inwestycje w Rozwój Kompetencji Pracowników

2024-01-09T07:27:11+00:00

Nabór KFS 2024 W nadchodzącym roku 2024 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stawia sobie ambitne cele. KFS skupia się na inwestycjach mających na celu rozwój kompetencji pracowników. Priorytety te zostały precyzyjnie sformułowane przez Ministra ds. Pracy we współpracy z Radą Rynku Pracy, koncentrując się na kluczowych obszarach wsparcia. Jednym z najważniejszych aspektów tegorocznych działań KFS jest otwarcie nabórów na projekty, które skoncentrują się na zwiększaniu kwalifikacji pracowników na polskim rynku pracy. Nabór KFS 2024 stanowi unikalną szansę dla przedsiębiorstw na inwestycję w rozwój kompetencji swoich pracowników. Firma AY Prime, jako partner w projektach szkoleniowych, oferuje kompleksowe wsparcie, zapewniając sukces każdego przedsięwzięcia. [...]

Nabór KFS 2024: Inwestycje w Rozwój Kompetencji Pracowników2024-01-09T07:27:11+00:00

Priorytety wydatkowania KFS 2024

2023-12-07T08:33:47+00:00

Priorytety wydatkowania KFS 2024 W nadchodzącym roku 2024, Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) kładzie nacisk na inwestycje w rozwój kompetencji pracowników. Priorytety te zostały precyzyjnie sformułowane przez Ministra ds. Pracy we współpracy z Radą Rynku Pracy, skupiając się na kluczowych obszarach wsparcia. W rezultacie Oto główne priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2024: Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Nowych Technologiach i Procesach Pracy. W dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczność zależy od adaptacji do nowych procesów i technologii. KFS kieruje swoje środki na szkolenia, które umożliwią pracownikom efektywne korzystanie z nowinek technologicznych, zapewniając konkurencyjność na rynku. Wsparcie Kształcenia Ustawicznego w Zawodach Deficytowych Lokalnego Rynku [...]

Priorytety wydatkowania KFS 20242023-12-07T08:33:47+00:00

KFS 2024 – Kluczowe Zmiany i Nowości w KFS

2023-10-17T08:05:33+00:00

Rok 2024 ma przynieść wiele istotnych zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS). Z rosnącym zainteresowaniem szkoleniami i edukacją pracowników oraz pracodawców, KFS ma stać się jednym z kluczowych elementów wsparcia dla przedsiębiorców w Polsce. Jakie nowości są przewidywane na 2024 rok i jakie różnice występują w porównaniu do poprzednich Oto krótkie zestawienie. 1. KFS 2024 i Przewidywane zwiększenie dofinansowania do szkoleń W 2024 roku KFS ma zwiększyć dostępne środki finansowe dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w szkolenia swoich pracowników. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone zgodnie z przewidywaniami, kwoty dofinansowania będą wyższe. Sprawi to, że jeszcze więcej firm będzie mogło skorzystać z [...]

KFS 2024 – Kluczowe Zmiany i Nowości w KFS2023-10-17T08:05:33+00:00

Rezerwy KFS 2023 – kto może skorzystać?

2022-11-08T06:18:49+00:00

Rezerwy KFS 2023 Poznaliśmy rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023. Pula rezerw czyli tzw. priorytety Rady Rynku Pracy. Możemy zauważyć istotne zmiany względem roku poprzedniego dlatego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z warunkami rezerw na rok 2023. A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorców społecznych prowadzonym przez MRiPS. Ma na celu ułatwienie podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników wymienionych podmiotów, co przełoży się na jakość procesu reintegracji oraz na zwiększanie szans na [...]

Rezerwy KFS 2023 – kto może skorzystać?2022-11-08T06:18:49+00:00

Priorytety wydatkowania KFS 2023

2022-11-02T09:20:42+00:00

Poznaliśmy priorytety wydatkowania na rok 2023 Priorytety wydatkowania KFS 2023: Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziemców, biorąc pod uwagę sytuację migracyjną w kraju i zapotrzebowanie na szkolenia dla cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. Ma na celu wsparcie w przygotowaniu osób pracujących do podejmowania pojawiających się nowych wyzwań, które niesie postęp techniczny czy pojawiające się problemy np. nowe technologie związane z kryzysem energetycznym czy zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. [...]

Priorytety wydatkowania KFS 20232022-11-02T09:20:42+00:00

KFS 2023 – Dofinansowania dla przedsiębiorstw

2022-10-06T06:30:58+00:00

KFS 2023 - W najbliższym czasie Rada Rynku pracy planuje ogłosić priorytety wydatkowania środków Krajowego funduszu szkoleniowego na rok 2023. Oczywiście w kwestii wydatkowania środków standardowo skierowane są na wsparcie pracowników oraz pracodawców mających na cele podniesienie swoich kwalifikacji. Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2022 roku. Projekt i jego priorytety wydatkowania na rok bieżący znajdą Państwo w naszym poprzednim artykule. Zapraszamy także do krótkiej lektury opisującej priorytety wydatkowania na rok 2021. Dzięki uczestnictwie w projekcie na wsparcie mogły liczyć przede wszystkim firmy: Na które negatywny wpływ miała pandemia COVID-19 Firmy zatrudniające pracowników pracujących w zawodach deficytowych Co przyniesie KFS 2023? Zbliżając [...]

KFS 2023 – Dofinansowania dla przedsiębiorstw2022-10-06T06:30:58+00:00

Darmowe szkolenia – FAQ

2022-06-06T08:44:15+00:00

Darmowe szkolenia. Darmowe szkolenia - Główną formą wsparcia między innymi osób bezrobotnych jest szkolenie mające na celu rozwój i nabycie specjalistycznych kompetencji. Taki zabieg ma na celu zwiększenie atrakcyjności pracownika na rynku pracy. W jaki sposób można zabiegać o dofinansowanie oraz jakie należy spełnić warunki? Dofinansowanie szkolenia - Urząd pracy Jedną z możliwości jest sfinansowanie szkolenia przez Urząd pracy w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Bardzo istotne jest to ,aby jednostka szkoleniowa, która będzie prowadziła szkolenie była wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Jak długo trwa proces szkolenia? Szkolenie finansowane przez PUP musi zawierać co najmniej 25 h szkoleniowych. [...]

Darmowe szkolenia – FAQ2022-06-06T08:44:15+00:00

Rezerwy KFS 2022 – Przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców

2022-05-10T07:20:54+00:00

W roku 2022 zainteresowanie Krajowym Funduszem Szkoleniowym w dalszym ciągu posiada tendencję rosnącą. Przedsiębiorstwom, którym nie udało się skorzystać z projektu mają jeszcze okazję skorzystać z Rezerwy KFS 2022.  Na wstępie chcielibyśmy Państwu po krótce przypomnieć czym jest projekt KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią przeznaczoną z Funduszu Pracy, która przeznaczoną jest na rozwój i kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców. Głównym Celem utworzenia jest reakcja na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. W efekcie zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niewystarczających kompetencji. Należy pamiętać, że wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udziela się na zasadach pomocy de minimis. W roku 2022 [...]

Rezerwy KFS 2022 – Przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców2022-05-10T07:20:54+00:00

Dofinansowanie – wartość umów z UE wzrosła!

2021-07-05T13:54:32+00:00

Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 4 lipca br. wyniosła 529,3 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 322,5 mld zł. „Do 4 lipca 2021 roku podpisano z beneficjentami 92 317 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 529,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 322,5 mld zł, czyli 92,7% całej dostępnej alokacji środków UE” – czytamy w komunikacie. Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014. Od uruchomienia programów do 4 lipca 2021 roku złożono 180 880 [...]

Dofinansowanie – wartość umów z UE wzrosła!2021-07-05T13:54:32+00:00
Go to Top